1.3. Клінічна фармакологія антиангінальних та гіпотензивних лікарських препаратів

Для фармакотерапії ІХС та АГ використовують ЛП таких фармакологічних груп: нітрати й нітратоподібні засоби, β-адреноблокатори, блокатори периферичних α-адренорецепторів, антагоністи кальцію, гіпотензивні ЛП центральної дії, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, блокатори рецепторів ангіотензину ІІ, діуретики.

Згідно стандартів лікування цих захворювань, затверджених МОЗ України для кожного з них є своя пріоритетність і показання до застосування. На сьогоднішній день як антиангінальним ЛП надається перевага для постійного застосування β-адреноблокаторам, а не нітратам і нітратоподібним засобам та антагоністам кальцію.

У лікуванні АГ найважливіше значення приділяється зменшенню об’єму циркулюючої крові, а отже, діуретичним засобам, та впливам на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, а отже, інгібіторам ангіотензинперетворюючого фактора (іАПФ) та блокаторам рецепторів ангіотензину ІІ.

<< | >>
Источник: В. П. Черних, І. А. Зупанця, І.Г.Купновицької. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет2013. 2013

Еще по теме 1.3. Клінічна фармакологія антиангінальних та гіпотензивних лікарських препаратів:

 1. Клінічна фармакологія гіпотензивних лікарських препаратів центральної дії
 2. 1.4. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних лікарських препаратів
 3. Клінічна фармакологія метаболічних лікарських препаратів
 4. 6.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів для ерадикації Helicobacter pylori (Нр)
 5. 6.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів для ерадикації Helicobacter pylori (Нр)
 6. 1.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які поліпшують мозковий кровообіг
 7. 6.5. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які підвищують захисні властивості слизової оболонки шлунка та сприять її регенерації
 8. 6.5. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які підвищують захисні властивості слизової оболонки шлунка та сприять її регенерації
 9. 3.5. Клінічна фармакологія стероїдних і нестероїдних протизапальних ЛЗ, базисних протизапальних лікарських препаратів Стероїдні протизапальні лікарські засоби (глюкокортикостероїди)
 10. 3.6. Клінічна фармакологія коректорів метаболізму сполучної тканини, препаратів урикозуричної дії та препаратів кальцію
 11. 9.6. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитоподібної залози, антитиреоїдних ЛП, препаратів йоду
 12. КЛІНІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
 13. 9.3. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну
 14. 2.2.10. Клінічна фармакологія противірусних препаратів
 15. 8.3. Клінічна фармакологія препаратів заліза та інших антианемічних ЛП