Клінічна фармакологія метаболічних лікарських препаратів

Особливий інтерес становлять лікарські засоби метаболічної дії, які цілеспрямовано впливають на обмінні процеси при гіпоксії. Це препарати різних хімічних класів, їх дія опосередковується різними механізмами: поліпшенням кисень-транспортної функції крові, підтримкою енергетичного балансу клітин, корекцією функції дихального ланцюга і метаболічних порушень клітин, тканин та органів (табл. 18). Подібними властивостями володіють аденозин фосфат, актовегін, кокарбоксилаза, оротова кислота, янтарна кислота, триметазидин, глюко-інсуліново-калієва суміш (ГІК), мілдронат, тіотриазолін, кварцетин, L-карнітин, біогенні стимулятори (елеутерокок, екстракт алое, женьшень, апілак).

ТАБЛИЦЯ 18

Механізм дії метаболічних препаратів

ЛП Механізм дії
Аденозин фосфат

впливає на метаболізм в міокарді
Актовегін забезпечує транспорт і утилізацію глюкози й кисню в клітини, стимулює енергетичні процеси в умовах гіпоксії
Янтарна кислота сприяє покращенню енергетичного забезпечення клітин, проявляє антиоксидантну й антигіпоксичну дію
Оротова кислота стимулює синтез нуклеїнових кислот, альбуміну
ГІК безпосередньо збільшує надходження глюкози до міокарда
Триметазидин зменшує бета-окислення жирних кислот
Тіотриазолін стимулює гліколіз за рахунок нормалізації активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, активації реакції переходу лактату в піруват, пригнічення утворення активних форм кисню
Кварцетин знижує активність ліпооксигеназ і протеїнкінази С
Мілдронат Зменшує надходження жирних кислот у мітохондрії за рахунок зменшення синтезу карнітину
Нікотинова кислота зменшує ліполіз в адипоцитах і утворення ЛПНЩ в печінці
Цитохром С ферментний препарат, є каталізатором клітинного дихання.
Залізо, що міститься в цитохромі С, оборотно переходить з окисленої форми у відновлену, у зв'язку з чим застосування препарату прискорює хід окислювальних процесів.
Оксиметилетилпірідину сукцинат (мексідол) активно реагує з перекисними радикалами білків і ліпідів; надає модулюючий вплив деяким мембранним ферментам (фосфодиестеразі, аденілатциклазі), іонним каналам; має гіполіпідемічну дію, знижує рівень перекисної модифікації ліпопротеїдів; блокує синтез деяких простагландинів, тромбоксану і лейкотрієнів; оптимізує енергосинтезуючі функції мітохондрій в умовах гіпоксії, покращує реологічні властивості крові, пригнічує агрегацію тромбоцитів

<< | >>
Источник: В. П. Черних, І. А. Зупанця, І.Г.Купновицької. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет2013. 2013

Еще по теме Клінічна фармакологія метаболічних лікарських препаратів:

 1. 1.4. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних лікарських препаратів
 2. 1.3. Клінічна фармакологія антиангінальних та гіпотензивних лікарських препаратів
 3. Клінічна фармакологія гіпотензивних лікарських препаратів центральної дії
 4. 6.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів для ерадикації Helicobacter pylori (Нр)
 5. 6.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів для ерадикації Helicobacter pylori (Нр)
 6. 1.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які поліпшують мозковий кровообіг
 7. 6.5. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які підвищують захисні властивості слизової оболонки шлунка та сприять її регенерації
 8. 6.5. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які підвищують захисні властивості слизової оболонки шлунка та сприять її регенерації
 9. 3.5. Клінічна фармакологія стероїдних і нестероїдних протизапальних ЛЗ, базисних протизапальних лікарських препаратів Стероїдні протизапальні лікарські засоби (глюкокортикостероїди)
 10. 3.6. Клінічна фармакологія коректорів метаболізму сполучної тканини, препаратів урикозуричної дії та препаратів кальцію
 11. 9.6. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитоподібної залози, антитиреоїдних ЛП, препаратів йоду
 12. КЛІНІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
 13. 9.3. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну
 14. 2.2.10. Клінічна фармакологія противірусних препаратів
 15. 8.3. Клінічна фармакологія препаратів заліза та інших антианемічних ЛП
 16. КЛІНІЧНА ФАРМАКОДИНАМІКА В КЛІНІЧНІЙ ФАРМАКОГЕНЕТИЦІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
 17. Клінічна фармакологія антацидних та анти секреторних лікарських засобів