Нестабільна стенокардія

Клініка. Приступи стенокардії з’являються або почащуються в спокої, збільшується їх тривалість та інтенсивність, не знімаються прийомом нітрогліцерину. Часто нестабільна стенокардія передує інфаркту міокарда.

Класифікація нестабільної стенокардії (адаптована згідно рекомендацій VI Національного Конгресу кардіологів України, 2000).

1. Стенокардія, що виникла вперше (stenocardia de novo).

2. Прогресуюча стенокардія (поява стенокардії спокою або нічних нападів стенокардії у хворого зі стенокардією напруги, прогресуюче зниження толерантності до фізичного навантаження з транзиторними змінами на ЕКГ в спокої).

3. Підгостра (приступи стенокардії виникли в спокої протягом попереднього місяця, упродовж останніх 48 годин нападів грудної жаби немає) та гостра (напади грудної жаби є упродовж останніх 48 годин) стенокардія спокою.

Діагностика. У біохімічному аналізі крові визначають ліпідний спектр, електроліти, рівень креатиніну й сечовини. Визначають маркери некрозу міокарда з метою виключення не-Q-інфаркту міокарда: активність кретинфосфокінази (МБ КФК), активність лактатдегідрогенази, вміст кардіоспецифічних фракцій тропоніну-Т і тропоніну-І.

На ЕКГ можуть виявлятись такі зміни: депресія сегмента ST, зміни зубця Т (інверсія, від’ємні зубці Т). За Ехо-КС оцінюють наявність зон порушення локальної скоротливості, функцію лівого шлуночка.

Лікування НС:

І. Ліжковий режим. Моніторинг ЕКГ;

ІІ. Антиангінальні ЛП: нітрати (швидкої дії, пролонговані), бета-адреноблокатори (переважно селективні). При відсутності знеболюючого ефекту застосовують наркотичні аналгетики. При необхідності – седативні ЛП;

ІІІ. Антиагреганти (ацетилсаліцилова кислота в першу добу в дозі 325 мг, а згодом - по 75 мг/добу. При протипоказанні до прийому ацетилсаліцилової кислоти використовують клопідогрель в першу добу у дозі 300 мг, а згодом - по 75 мг);

ІV. Антикоагулянти: прямої дії (гепарин нефрагментований і низькомолекулярний - еноксипарин);

ІІІ. Антиішемічні засоби: інгібітори АПФ;

ІV. Гіполіпідемічні засоби (статини);

V. Цитопротектори (предуктал).

<< | >>
Источник: В. П. Черних, І. А. Зупанця, І.Г.Купновицької. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет2013. 2013

Еще по теме Нестабільна стенокардія:

 1. СТЕНОКАРДІЯ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ
 2. Стабільна стенокардія напруги (ССН)
 3. СТЕНОКАРДІЯ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ
 4. Показання до застосування
 5. Протипоказання
 6. Тести для контролю
 7. Протипоказання до призначення дігоксина
 8. Література
 9. Показання до застосування
 10. ЗНИЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА АПАРАТ ДИХАННЯ
 11. Протипоказання до призначення
 12. Показання та принципи використання у терапевтичній клініці
 13. Диференційно-діагностичний алгоритм при брадіаритмія
 14. 1.2. Захворювання серцево-судинної системи, які потребують обов’язкового нагляду лікаря
 15. Тести для контролю
 16. Показання та принципи використання у терапевтичній клініці