<<
>>

TRIHEXYPHENIDYL! HYDROCHLORIDUM

. C20H31NO 1. . 337,9. .

, ----1- I

; per.

CAS 52-49-3. 1

. ; .

. - | . g

. ; | ( 750 /) , . |

. ; - ^

.

. £ .

.

, .

. 0,5 5 ( 80 /) , , ( ); . , , ( 0,6 5 .

.) - 2 ; 115 ( ).

. 0,05 / , (. 1, . 129).

. 1,0 /.

. 105 ; 5,0 /.

pH . 1,0 100 , ; pH 5,06,0.

. 0,10 40 1 (1 /) , , 100 . 1 247 ; 0,5.

. 0,5 ( ) 30 1, 10 (0,1 /) , (. 1, . 151). (0,1 /) 33,79 - 1.

<< | >>
: . . 3. . .1990. 1990

TRIHEXYPHENIDYL! HYDROCHLORIDUM :

 1. BLEOMYCINI HYDROCHLORIDUM. . ( ).
 2. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM. .
 3. PROCARBAZINI HYDROCHLORIDUM
 4. DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM
 5. BIPERIDENI HYDROCHLORIDUM.
 6. LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM
 7. EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
 8. THIAMINI HYDROCHLORIDUM
 9. NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM
 10. CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM
 11. METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM
- - - -
- - - - - - - - - - - - -