<<
>>

В. П. Черних, І. А. Зупанця, І.Г.Купновицької. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет2013. 2013

У підручнику на сучасному рівні представлені основні симптоми й синдроми патології внутрішніх органів, «загрозливі» симптоми, які потребують корекції лікаря, етіологія, патогенез і клінічна картина захворювань, які можуть лікувати безрецептурними лікарськими препаратами на підставі відповідального самолікування хворі з допомогою провізора, представлені сучасні підходи до медикаментозного лікування і профілактики цих патологічних станів. Дана порівняльна характеристика і клінічна фармакологія сучасних лікарських засобів для корекції патології внутрішніх органів. Визначено місце провізора при відпуску препаратів, т.з. фармацевтична опіка. Третій розділ підручника присвячений фармацевтичній опіці і відповідальному самолікуванню при найпоширеніших симптомах у патології внутрішніх органів для всіх вікових категорій населення. Підручник відповідає навчальній програмі з клінічної фармації відповідно до вимог Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів.

<< | >>
Від авторів
Вступ
РОЗДІЛ І Глава 1. Основні положення клінічної фармації та клінічної фармакології. Побічна дія ліків. Принципи належної клінічної практики
1.2. Оригінальні та генеричні лікарські препарати. Самолікування й фармацевтична опіка
РОЗДІЛ ІІ Глава 1. Клінічна фармація в кардіології
Глава 2. Клініко-фармацевтичні аспекти використання ліків при інфекційних захворюваннях
Глава 3. Клінічна фармація в ревматології
Глава 4. Клінічна фармація в пульмонології
Глава 4. Клінічна фармація в пульмонології
Глава 5. Клінічна фармація в нефрології
Глава 6. Клінічна фармація в гастроентерології
Глава 6. Клінічна фармація в гастроентерології
Глава 7. Клінічна фармація в гематології
Глава 8. Клінічна фармація в гематології
Глава 9. Клінічна фармація в ендокринології
Глава 10. Клінічна фармація в алергології
РОЗДІЛ ІІ Глава 1. Загальні положення фармацевтичної опіки
Глава 2. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування захворювання розладів травлення
Глава 3. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні порушень діяльності нервової системи
Глава 4. Фармацевтична опіка при симптоматичномулікуванні уражень шкіри
Глава 5. Фармацевтична опіка пацієнтів з місцевими розладами кровообігу
Глава 6. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів для симптоматичного лікування та профілактики застуди
Глава 7. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів для симптоматичного лікування суглобового та м’язового болю
Глава 8. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування болю голови
Глава 9. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів для усунення та профілактики вітамінної недостатності
Глава 10. Взаємодія лікарських препаратів з їжею та алкоголем

Книги и учебники по дисциплине Фармация:

  1. Ренад Николаевич Аляутдин. Лекарства. Недорогие и эффективные препараты для домашней аптечки: АСТ; Москва; 2017 - 2017 год
  2. Л. С. Засимова и др.. Внедрение новых технологий в медицинских организациях: зарубежный опыт и российская практика [Текст] / Л. С. Засимова и др. ; отв. ред. С. В. Шишкин ; Нац. исслед. ун‑т «Высшая школа экономики»: Изд. дом Высшей школы экономики; Москва;2013 - 2013 год
  3. Лежнева Л.П., Никитина Н.В.. Мази - достижения и перспективы развития. Пятигорск: РИА-КМВ,2012.- 188 с. - 2012 год
  4. М. І. Яблучанського та В. М. Савченка. Клінічна фармакологія : Підручник для студентів і лікарів / [Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О. та ін.]; за загальною редакцією М. І. Яблучанського та В. М. Савченка. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2011.- 405 с. - 2011 год
  5. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М.. Менеджмент и маркетинг в фармации1, ч.І. Менеджмент в фармации2007 - 2007 год
  6. Краснюк И.И.. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Е.Т. Чижова; Под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. — М.: Издательский центр«Академия»,2004. — 464 с. - 2004 год
  7. Макарова В. Г.. Рецептура: Учебное пособие. — М.: ОАО «Из­дательство «Медицина»,2004. — 128 с. (Учеб. лит. Для студентов мед. вузов.) - 2004 год
  8. Коллектив авторов. Биофармация: Учеб, для студ. фармац. вузов и фак. / Б63 А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, И. А. Зупанец, О. С. Данькевич, Е. Е. Богуцкая, Н. В. Бездетно, Ю. Н. Азаренко; Под ред. А. И. Тихонова.— X.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы,2003.— 240 с.: 18 ил. - 2003 год
  9. В. С. Лучкевич. Основы социальной медицины и управления здравоохранением: Учебное пособие1. — СПб: СПбГМА,1997. — 184 с. - 1997 год
  10. ГОЛУБЕВ Л. Г., САЖИН Б. С., ВАЛАШЕК Е. Р.. Сушка в химико-фармацевтической промышленности. М., «Медицина»,1978, 272 с. с ил. - 1978 год