<<
>>

1.2. Оригінальні та генеричні лікарські препарати. Самолікування й фармацевтична опіка

Лікарські засоби (ЛЗ) – це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються з метою запобігання вагітності, лікування, попередження чи діагностики захворювання у людини або тварини або зміни стану й функцій організму.

Це фармакологічні засоби, дозволені уповноваженим на те органом відповідної країни (Державним фармакологічним центром МОЗ України) в установленому порядку для застосування. Для позначення речовин, ще не дозволених до застосування в якості лікарських препаратів, використовують термін «фармакологічна речовина» - речовина з фармакологічною активністю, яка досліджується.

ЛЗ характеризуються наступними поняттями: «хімічна назва» - це хімічна назва діючої речовини (субстанції). Діючими речовинами (субстанціями) є біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан та функції організму і мають профілактичну, лікувальну або діагностичну дію й використовуються для виробництва готових лікарських засобів. За своєю суттю вона є «міжнародною непатентованою назвою» засобу, затвердженою ВООЗ.

На сьогоднішній день для позначення ЛЗ використовують міжнародну непатентовану назву, яка використовується у національних і міжнародних фармакопеях – збірниках стандартів і положень, що є нормативами якості лікарських засобів. Для точного позиціонування фармацевтичних препаратів також прийняті коди міжнародної Анатомо-Терапевтично-Хімічної системи класифікації (коди АТХ). По-англійськи це звучить Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). Але ядром інформації про фармацевтичний препарат є МНН (Міжнародна Непатентована Назва) його активної речовини (або речовин). Використання МНН (INN - International Nonproprietary Names) значно допомагає лікарям і фармацевтам орієнтуватися в асортименті фармацевтичної продукції, що постійно збільшується, полегшує процес відбору лікарських препаратів і проведення фармакоекономічних і маркетингових досліджень з метою закупівлі лікарських препаратів медичними установами.
Кожен лікарський засіб як продукт певної фармацевтичної фірми може мати свою торгову і фірмову назву, які є їхньою комерційною власністю.

Сучасний ринок фармацевтичної продукції України характеризується надзвичайною різноманітністю. Тому під час вибору необхідного ЛЗ споживач орієнтується насамперед на його назву. Так, наприклад, парацетамол має таку ж МНН, у США торгова назва його ацетамінофен , а у Великобританії – парацетамол, інші (торгові) назви його – тайленол, панадол, панамакс, пердолан і ряд інших, а хімічна назва субстанції N-(4-гідроксифеніл)-ацетамід.

Провізор повинен враховувати не тільки фармакологічні власти­вості препарату, але і його вартість. Тому провізор повинен мати чітку уяву про характерні особливості оригінальних (брендових) і генерич­них пре­паратів.

Оригінальний або брендовий препарат – це власність компанії, що його розробила, або компанії-володаря і ліцензії на його продажу. Активна речовина має патент, одержаний в установленому законом порядку. До закінчення терміну дії патенту ніяка інша фармацевтична компанія не має права син­тезувати і використовувати цю активну речовину в комерційних і не­комерційних цілях.

Не слід сплутувати з цим поняттям інше – „оригінальна (торгова) назва лікарського препарату” – запатентовану назву з метою захисту права його виключного використання тільки компанією, що володіє торговою маркою або патентом на назву (але не активну речовину). За назвою можна ідентифікувати певний препарат.

На відміну від патенту на активну речовину, власність на оригінальну торгову назву зберігається і по закінченні терміну дії патенту на активну речовину. Навіть законодавством багатьох держав дозволяється зберігати торгову марку при заміні допоміжних речовин і навіть активних речовин у комбінованих препаратах .

Брендові препарати – найбільш вивчені препарати. Фірма зацікавлена у зборі повної інформації про них. Це дуже дорогі препарати.

Український ринок лікарських засобів - це ринок генериків.

Генеричні ліки - це еквіваленти оригінальних лікарських препаратів, які можуть надійти на ринок після закінчення терміну їх патентної охорони.

Генеричні ліки включають тотожну діючу речовину, яка відповідає тотожним вимогам при розробці, виробництві і при контролі безпечності, мають таку ж якість, безпечність і ефективність, як оригінальні марочні ліки.

Генеричні ліки можуть виходити на ринок як фірмові, з власною зареєстрованою торговою маркою, наприклад: Ібалгін®, який включає діючу речовину - ібупрофен, або як немарочні, які в назві вживають спрощену назву діючої речовини (наприклад: диклофенак чи метформін), мають ту ж лікарську форму.

В чому полягає головне значення генеричних еквівалентів? Генеричні ліки дешевші, а тому вони доступніші для всіх. Генеричні еквіваленти реалізуються за ціну, яка на 20% - 80% нижча, ніж оригінальні ліки. Причому якість, ефективність і безпечність у генеричних ліків відповідає якості, ефективності і безпечності оригінальних препаратів. Еквіваленти сприяють інновації і змаганням, чим створюють конкуренцію оригінальним продуктам. Якби оригінальні ліки займали постійну монополію, не було б причин для інновації.

Між генеричними і оригінальними ліками немає суперечності. Ширше використання генеричних еквівалентів приводить до економії коштів, які потім можна використати на дорожчі оригінальні ліки там, де це дійсно потрібно.

Чому генеричні еквіваленти дешевші, ніж оригінальні ліки? Оригінальні ліки знаходяться в монопольній позиції, коли охороняються патентом, а тому мають можливість утримання вищих цін. Для генеричних еквівалентів при розробці не треба знову повторювати всі доклінічні й клінічні випробування, але можна посилатися на існуючі клінічні дані оригінального препарату. А тому розробка препарату набагато дешевша.

Як гарантується безпечність і ефективність генеричних еквівалентів? Кожний препарат перед випуском на ринок повинен пройти процедуру державної реєстрації. На сьогоднішній день назва ЛЗ проходить реєстрацію в двох державних відомствах — МОЗ України та в Державному департаменті інтелектуальної власності. Причому реєстрація назви ЛЗ в МОЗ України відповідно до Закону «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р.

— одна з необхідних умов для подальшого виробництва та реалізації конкретного лікарського препарату в Україні, тоді як мета реєстрації назви ЛЗ в Державному департаменті інтелектуальної власності полягає в перетворенні її на торгову марку, правова охорона якої здійснюється згідно з Господарським кодексом України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.

Реєстрація лікарського засобу здійснюється ДФЦ МОЗ України. Протягом процедури реєстрації, згідно з Наказом МОЗ України від 26.08.2005 р. № 426 "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення", контролюються якість, безпечність та ефективність лікарського засобу. Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб видається терміном на 5 років. Протягом дії реєстраційного посвідчення виробник несе відповідальність за безпечність та якість препарату. Однією з умов щодо перереєстрації лікарського засобу в Україні є надання регулярно обновлювального звіту з безпечності лікарського засобу під час дії реєстраційного посвідчення.

Оскільки у світі докорінно змінилася роль фармацевта в системі охорони здоров’я, основною метою його професійної діяльності стає не стільки збільшення асортименту й якості лікарських препаратів на ринку, скільки підвищення ефективності і безпечності медикаментозної терапії конкретного хворого. Для здійснення цієї мети Міжнародна фармацевтична федерація (МФФ) зобов’язує всіх практикуючих фармацевтів забезпечити кожному хворому належну якість фармацевтичної опіки.

Зміни в професійній діяльності провізора тісно пов’язані з розвитком концепції самолікування.

Самолікування – це використання споживачем лікарських препаратів, що є у вільній продажі, для профілактики і лікування порушень самопочуття і симптомів, розпізнаних ним самим.

На практиці поняття самолікування включає також лікування членів сім’ї і знайомих.

Таке визначення самолікування дане в документах ВООЗ. Ключовою характеристикою його є відповідальність хворого за своє здоров’я, тому у 1994р. Європейська асоціація виробників безрецептурних препаратів (AESGP) термін самолікування перетворила у “відповідальне самолікування”.

Важливо зазначити, що вживання ліків, які не є у вільному продажі, під власну відповідальність, але без кваліфікованого контролю (за порадою друзів), не слід вважати самолікуванням, а є цілком недопустимим явищем, хоча і дуже розповсюдженим у реальному житті.

Поняття “самодопомога” передбачає випадки, коли необхідно полегшити свій стан при недомаганнях у момент загострення хронічного захворювання до відвідин лікаря, здійснити до прибуття лікаря першу медичну допомогу.

Самопрофілактика захворювань полягає у прийнятті населенням заходів щодо зменшення ризику виникнення захворювання, виявленні симптомів захворювання на дуже ранній стадії для попередження розвитку хвороби або для легшого його перебігу, заходів із попередження рецидивів захворювання, покращення якості життя хворого.

Об’єктивними причинами розвитку концепції самолікування в сучасних умовах є зменшення участі держави в питаннях охорони здоров’я населення у зв’язку з подорожчанням системи охорони здоров’я, збільшення тривалості життя, а, отже, переважання хронічних захворювань і збільшення частки людей похилого віку. Важливе значення має подорожчання медичних послуг і ріст загальноосвітнього й життєвого рівня людей, а також збільшення номенклатури безрецептурних лікарських препаратів і їх активна реклама в засобах масової інформації.

З однієї сторони, лікар не встигає оволодіти колосальним об’ємом інформації і проявляє вимушений консерватизм в фармакотерапії. З другої сторони, грамотний, вимогливий до свого здоров’я, насичений засобами масової інформації пацієнт, що не має лишнього часу для лікаря, все частіше звертається до провізора, минаючи лікаря.

Провізор починає займати ключову позицію в системі самолікування.

Самолікування – це не альтернатива лікарській терапії. Воно має межу там, де картина хвороби і її причини незрозумілі для непрофесіонала, а використання ліків на свій страх і ризик може нанести шкоду.

Людині треба пояснити, коли можна займатися самолікуванням, а коли – звертатися до лікаря. Якщо шляхом самолікування через 2-3 дні симптоми не усунулись, звертатися до лікаря необхідно. Або звертання необхідне при появі „загрозливих” симптомів, інформацію про які пацієнт повинен одержати у провізора, коли одержує ліки.

Позитивними моментами самолікування є:

- економія часу і грошей пацієнтів;

- зменшення навантаження поліклінік;

- запотребованість спеціаліста нового покоління – клінічного провізора;

- активне впровадження в практику аптек фармацевтичної опіки;

- збільшення прибутку аптек;

- активна участь лікарів і провізорів у формуванні номенклатури ОТС-препаратів.

Від’ємні сторони самолікування:

- небезпека несвоєчасного звернення до лікаря;

- високий ризик ускладнень захворювань;

- високий ризик побічних дій.

Препарати безрецептурного відпуску – ОТС – препарати (від англ. over the counter) - це обширна група ліків, які пацієнт може купити для самолікування прямо в аптеці без рецепта лікаря. Це невід’ємна складова частина й необхідна умова успішного розвитку концепції самолікування.

ОТС-препарати - це різні фармакологічні групи: анальгетики, жарознижувальні, антациди, антигістамінні, протикашльові тощо, які можуть давати серйозні побічні ефекти.

Перелік препаратів відрізняється в кожній державі, але критерії відбору їх повинні бути загальними для всіх і базуватися на достовірних даних, терапевтичній широті й вартості.

У відповідності з положеннями Директиви Європейської Ради 92/26/ЕЕС (на даний час ввійшла в Директиву Європейського парламенту і Ради ЄС 2001/83/ЕС від 6.11.2001 р. „Кодекс Європейської співдруж­ності по лікарських препаратах для людини” – частини VI, статті 70-75) всі препарати доступні для відпуску без рецепта, крім випадків, коли вони можутьпредставляти пряму або дотичну небезпеку навіть при правильному вживанні, але без спостереження лікаря;звичайно виписуються лікарем для парентерального вживання;вживаються часто і в більшості випадків неправильно, в зв’язку з чим небезпечні для здоров’я людини, і містять субстанції чи інгредієнти, активність чи побічні ефекти яких потребують подальшого вивчення.

Остаточне рішення, до рецептурного чи безрецептурного розряду відноситься лік, приймається компетентними органами кожної держави. Тим не менш, 29. 09. 1998 р. Європейська комісія видала рамочні правила – „Посібник по змінах категорії відпуску лікарських препа­ратів для людини”, де були детально описані вимоги до ОТС-препаратів”.

Державний Фармакологічний Центр України щороку переглядає „Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які випускаються за рецептами (без рецептів) з аптек і аптечних пунктів”, який затверджується відповідними наказами МОЗ України.

Призначення ОТС-препаратів. В основному - це засоби симптоматичної терапії, оскільки не впливають на причину і механізм розвитку хвороби. Розраховані на короткочасний проміжок часу і лікування нетяжких станів, що не потребують втручання лікаря. Основна мета їх застосування: швидко зменшити симптоми захворювання; обійтися без лікаря, що зменшить навантаження на медичну службу; підвищити доступність лікувальної служби для населення, що проживає у віддалених районах.

Фармацевтична опіка – це комплексна програма взаємодії провізора і пацієнта протягом всього часу медикаментозної терапії від відпуску препарату до закінчення його дії. Це відповідальність провізора перед конкретним пацієнтом.

Поняття “фармацевтичної опіки” містить у собі, у першу чергу, залучення фармацевта разом з лікарем до активної діяльності для збереження здоров’я і запобігання захворюваності населення. На фармацевта покладається обов’язок забезпечити пацієнта не тільки якісними ліками й виробами медичного призначення, але й сприяти їхньому раціональному використанню. Для цього фармацевт повинен надати хворому повну інформацію про ліки, лікарські форми й особливості їх застосування, вплив на фармакодинамічні ефекти препарату віку, статі, захворювань нирок, печінки тощо, взаємодію ліків з іншими лікарськими препаратами та їжею, можливий несприятливий вплив ліків на організм хворої людини.

Для здійснення належної фармацевтичної опіки необхідно, щоб провізор володів достатнім обсягом медичних знань, що дозволить взаємодіяти з лікарем на рівні “рівноправного терапевтичного партнерства”, здійснювати контрольну функцію із виявлення серед відвідувачів аптеки осіб з “загрозливими” симптомами, які вимагають обов’язкового скеровування до лікаря, надавати консультативну допомогу хворому при відпуску безрецептурних препаратів для самолікування.

Теоретичною базою при проведенні консультативної роботи серед лікарів та населення з питань раціональної лікарської терапії й при здійсненні провізорами фармацевтичної опіки пацієнтів є клінічна фармація.

Основою для фармацевтичної опіки є професійні знання, досвід провізора, норми професійної фармацевтичної етики, відношення провізора до хворого, своїх обов’язків. При відпуску ОТС-препаратів для здійснення фармацевтичної опіки провізор повинен здійснити наступний алгоритм:

- встановити, для якого симптома потрібен лік;

- з’ясувати, чи не потрібен лікар для ліквідації симптомів;

- визначити фармакологічну групу;

- вибрати з групи препарат.

<< | >>
Источник: В. П. Черних, І. А. Зупанця, І.Г.Купновицької. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет2013. 2013

Еще по теме 1.2. Оригінальні та генеричні лікарські препарати. Самолікування й фармацевтична опіка:

 1. 1.1. Фармацевтична опіка як відповідальність фармацевта за ефективність терапії лікарськими препаратами перед конкретним індивідуальним пацієнтом. Практичні функції провізора, необхідні для здійснення опіки
 2. Фармацевтична опіка як відповідальність провізора за ефективність терапії перед пацієнтом. Опіка осіб похилого й літнього віку, дітей, новонароджених, вагітних і лактуючих жінок
 3. Глава 4. Фармацевтична опіка при симптоматичномулікуванні уражень шкіри
 4. Глава 5. Фармацевтична опіка пацієнтів з місцевими розладами кровообігу
 5. Глава 3. Фармацевтична опіка при симптоматичному лікуванні порушень діяльності нервової системи
 6. Глава 8. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування болю голови
 7. Фармацевтична опіка при лікуванні болю голови
 8. Фармацевтична опіка при мікротравмах
 9. Глава 2. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування захворювання розладів травлення
 10. Фармацевтична опіка при безсонні:
 11. Фармацевтична опіка при лікуванні метеоризму
 12. Глава 6. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів для симптоматичного лікування та профілактики застуди
 13. Глава 9. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів для усунення та профілактики вітамінної недостатності
 14. Фармацевтична опіка при астенії та стресі:
 15. Фармацевтична опіка при лікуванні термічних опіків
 16. Фармацевтична опіка при вживанні антацидів
 17. Глава 7. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів для симптоматичного лікування суглобового та м’язового болю
 18. Фармацевтична опіка при вживанні гепатопротекторів