Вступ

Клінічна фармація покликана служити теоретичною і практичною базою для провізора при здійсненні консультативної роботи серед лікарів та населення з питань раціональної медикаментозної терапії у професійній діяльності. Участь провізора у проведенні медикаментозної терапії буде сприяти своєчасному доведенню до хворого високоефективних лікарських засобів, доброї якості, встановленню максимально раціональних шляхів та режимів уведення, попередженню призначення несумісних лікарських препаратів, зниженню до мінімуму побічної дії ліків, а також зменшенню поліпрагмазії. Знання симптомів і синдромів найосновніших і найчастіших захворювань людського організму дозволить якнайефективніше здійснювати провізором фармацевтичну опіку.

За умов тісного співробітництва у зв’язці лікар-хворий-провізор і лікар-провізор-хворий стає актуальним питання підготовки спеціаліста зі знанням «Правил виписування рецептів і вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», «Порядку відпуску лікарських засобів» та «Інструкції про порядок зберігання лікарських засобів», затверджених Наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р., Постанови Кабінету Міністрів України № 1570 від 17.11.2004 р., що затверджує Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, Закону України № 662-1У від 03.04.2003 р. і Постанови Кабінету Міністрів України № 58 від 18.01.2004 р. «Про порядок відпуску наркотичних засобів, психотропних, отруйних речовин і прекурсорів в державних і комунальних закладах органів охорони здоров’я України», спеціаліста, який відповідає професійним і соціально-професійним завданням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Традиційна вимога медицини «Лікувати хворого, а не хворобу (М.Мудров)» є актуальною не лише для лікарів, але і для провізорів, оскільки практична медицина переходить на формулярну систему, що потребує, незважаючи на це, індивідуального підходу до підбору медикаментів. Нові знання патогенезу багатьох захворювань, нові стандарти медичних технологій з діагностики, профілактики й лікування за останні 10 років потребують спеціалістів з систематизованою інформацією про найважливіші захворювання, які зустрічаються в практиці фармацевта. З такою метою створено підручник, перша глава якого присвячена теоретичним основам клінічної фармації й фармакології, поняттям «брендові й генеричні препарати», методам обстеження хворого, факторам, що впливають на ефективність лікування, взаємодії ліків і поняттю побічних ефектів.

Друга глава підручника присвячена захворюванням внутрішніх органів, частка яких займає велике місце в структурі захворюваності й смертності населення України і складає основну масу відвідувачів аптек.

У цій главі враховані всі рекомендації Національних центрів кардіології, пульмонології, гастроентерології, нефрології, гематології, ендокринології і провідних учених України – академіків Є.М.Нейка, Г.В.Дзяка і Л.А.Пиріга, членів-кореспондентів АМН України В.М.Коваленка, К.М.Амосової, В.З.Нетяженка, професорів О.Я.Бабака, Л.В.Глушка, Н.М.Шуби, Н.М Середюка і багатьох інших, стандарти доказової медицини, прийняті в Україні. Розділи цієї глави знайомлять читача з «загрозливими» симптомами, які потребують негайного і планового втручання лікаря, з принципами діагностики і лікування ведучих захворювань внутрішніх органів та з безрецептурними препаратами, які можна використати для фармакотерапії в межах відповідального самолікування.

У третій главі підручника мова йде про фармацевтичну опіку провізора в цілому як відповідальність фармацевта за ефективність фармакотерапії лікарськими препаратами перед конкретним пацієнтом, проблеми, які мають пацієнт і провізор для вирішення перед призначенням відповідального самолікування, про генеричну й терапевтичну заміну, про фармацевтичну опіку осіб, котрі потребують особливої уваги при відповідальному самолікуванні. Окремі розділи цієї глави присвячені фармацевтичній опіці певних захворювань (шкіри, місцевих розладів кровообігу тощо), симптомів, що найчастіше зустрічаються в практиці провізора і можуть лікуватися під його опікою хворим самостійно (розлади травлення, м’язовий, головний, суставний болі), також взаємодії лікарських препаратів з їжею й алкоголем. При написанні цієї глави використані і враховані роботи, лекції й рекомендації члена-кореспондента НАН України професора В.П.Черних, професорів І.А.Зупанця, С.М.Дроговоз, С.Б.Попова і колективу опорної кафедри - кафедри клінічної фармації Національного фармацевтичного університету, члена-кореспондента НАН і АМН України професора І.С.Чекмана, професорів Б.А.Самури, О.В.Крайдашенка й багатьох інших відомих вчених.

До кожного розділу всіх глав написані тести для самоконтролю з визначеними еталонами відповідей. Підручник відповідає навчальній програмі з клінічної фармації відповідно до вимог Болонського процесу

Ми сподіваємось, що підручник буде корисним для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів, провізорів, клінічних провізорів, інтернів, фармацевтів.

Професор І.Г.Купновицька

<< | >>
Источник: В. П. Черних, І. А. Зупанця, І.Г.Купновицької. КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. Підручник для студентів фармацевтичних факультетів Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет2013. 2013

Еще по теме Вступ:

 1. Вступ
 2. Вступ
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. Вступ
 11. 1.4. Види лікарської терапії. Вступ до клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакокінетики й фармакодинаміки. Впливи на фармакодинамічний ефект. Контроль ефективності лікарських препаратів.
 12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И В ОБЛАСТИ З Д РАВООХРАН ЕН ИЯ
 13. 39.3. Судебно-медицинская экспертиза установления половой зрелости