<<
>>

Аномалії І періоду пологів

Гіпертонічна дисфункція матки, або дискоординація пологової діяльності. Цей

тип дисфункції притаманний латентній фазі пологів і призводить до її уповільнення. Під уповільненням латентної фази пологів розуміють її тривалість понад 20 год у першороділь і понад 14 год у повторнородящих жінок (95 перцентиль), що спостерігається у 5 % пологів.

Вітчизняні акушери-гінекологи визначають цей стан як «патологічний прелімінарний період». Причинами уповільнення латентної фази пологів можуть бути надмірне знеболювання, седація, використання провідникової анестезії, несприятливий стан шийки матки (товста, щільна, незгладжена, нерозкрита). У даному випадку наявне підвищення базального тонусу міометрія, порушення градієнта між дном матки і нижнім матковим сегментом, або асинхронізм скорочень матки. Ця аномалія може виникати внаслідок меншої інтенсивності скорочень дна матки порівняно з середнім сегментом матки. Скорочення матки характеризуються болючістю і неефективністю. Призначення окситоцину при підвищенні базального тонусу міометрія протипоказане.
При базальному гіпертонусі матки слід виключити можливість передчасного відшарування плаценти. З метою лікування призначають медикаментозний сон-відпочинок (наркотичні анальгетики, транквілізатори, десенсибілізуючі препарати). Після пробудження роділлі звичайно відновлюється тонус матки і починається активна фаза пологів. У разі слабості пологової діяльності, якщо базальний тонус матки нормальний, можливе призначення окситоцину. При гіпоксії плода методом вибору буде кесарів розтин.

Лікування уповільненої латентної фази пологів (патологічного прелімінарного періоду, дискоординації пологової діяльності) може здійснюватися двома шляхами:

1) седація матері шляхом призначення наркотичних анальгетиків, транквілізаторів, десенсибілізуючих препаратів (медикаментозний сон-відпочинок);

2) стимуляція пологової діяльності окситоцином.

Зазвичай 85 % пацієнток після медикаментозного сну-відпочинку вступають в активну фазу пологів; у 5 % припиняється пологова діяльність і в 10 % зберігаються слабкі нерегулярні болючі скорочення матки, що потребують стимуляції пологової діяльності окситоцином для переходу в активну фазу пологів.

Гіпотонічна дисфункція матки (слабість пологової діяльності) характеризується зниженням базального тонусу міометрія, синхронними, правильними, але слабкими матковими скороченнями, недостатніми для розкриття шийки матки. Гіпотонічна дисфункція матки може спостерігатися при аномальних передлежаннях плода, пере- розтягненні матки, багатоводді, багатоплідній вагітності, помірному звуженні таза.

Цей тип дисфункції притаманний активній фазі пологів. При гіпотонічній дисфункції матки скорочення виникають з меншою частотою та інтенсивністю, хоча їх ритмічність звичайно зберігається. При нормальному перебігу пологів у 95 % роділь активна фаза пологів характеризується частотою маткових скорочень 3-5 за 10 хв, тривалістю 45-75 с та інтенсивністю 30-60 мм рт. ст; базальний тонус міометрія не перевищує 15 мм рт.ст. При зменшенні частоти переймів до < 2 за 10 хв, інтенсивності переймів < 30 мм рт. ст. і тривалості переймів < 45 с, швидкість розкриття шийки матки зменшується < 1,2 см/год у першороділь і < 1,5 см/год у повторнородящих, діагностується гіпотонічна дисфункція матки, або слабість пологової діяльності.

Виділяють два типи аномалій пологової діяльності в активну фазу пологів.

1) уповільнення активної фази пологів (первинну слабість пологової діяльності);

2) зупинка активної фази пологів (вторинна слабість пологової діяльності).

Якщо гіпотонічна дисфункція матки виникла на початку активної фази пологів,

то діагностують первинну слабість пологової діяльності (уповільнення активної фази), якщо вона розвинулась після періоду нормальної пологової діяльності — діагностують вторинну слабість пологової діяльності (зупинка активної фази). При вторинній слабості пологової діяльності слід переконатися у відсутності диспропорції між голівкою плода і тазом матері.

Уповільнення активної фази пологів діагностують, якщо швидкість дилатації шийки матки менше 5 перцентиль, тобто менше ніж 1,2 см/год для першороділь і < 1,5 см/год — для повторнородящих. Тактика лікаря при уповільненні активної фази пологів полягає у спостереженні, підтримці роділлі, ретельному обстеженні матері та плода, виключенні можливості диспропорції між розмірами голівки плода і таза матері. При виявленні диспропорції (клінічно вузький таз) виконують кесарів розтин. Уповільнення активної фази пологів асоціюється з підвищеним рівнем перина- тальної смертності.

Зупинка активної фази пологів — припинення активного перед тим розкриття шийки матки при інтенсивності маткових скорочень > 200 одиниць Монтевідео за 10 хв протягом не менше 2 год. Ведення пацієнток залежить від причини зупинки. Якщо спостерігаються неадекватні скорочення матки, призначають пологостимуляцію ок- ситоцином, простагландинами або їх комбінацією. При аномаліях передлежання плода, диспропорції між розмірами голівки плода і таза матері виконують кесарів розтин.

Лікування гіпотонічної дисфункції матки за відсутності плодово-тазової диспропорції полягає у пологостимуляції окситоцином 5-10 ОД на 500 мл фізіологічного розчину хлориду натрію або 5%-го розчину глюкози, простагландинами або їх комбінацією зі швидкістю інфузії від 0,01 до 0,1 ОД/хв.

Бурхлива, або надмірна, пологова діяльність діагностується при частоті переймів > 5 за 10 хв, підвищенні тонусу міометрія понад 60 мм рт. ст., що призводить до стрімких пологів (< 2-4 год). Може розвиватися при передозуванні окситоцину та при функціонально вузькому тазі. Потенційними ускладненнями є розрив матки, емболія навколоплідними водами, травми плода, розриви пологових шляхів матері.

Лікування надмірної пологової діяльності полягає у припиненні введення окси- тоцину, укладанні роділлі на бік, введенні токолітиків, інгаляції кисню, при клінічній невідповідності між голівкою плода і тазом матері, загрозі розриву матки виконують термінове розродження шляхом кесаревого розтину.

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2-х томах. Т. 1. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,2005. — 472 с.. 2005

Еще по теме Аномалії І періоду пологів:

 1. Аномалії ІІ періоду пологів
 2. ТЕМА 4. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ВЕДЕННЯ III ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ. ФІЗІОЛОГІЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ. ФІЗІОЛОГІЯ ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ.
 3. еликим косим ТЕМА 3. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ВЕДЕННЯ І ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ВЕДЕННЯ II ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ.
 4. Періоди пологів. Ведення пологів
 5. І період пологів
 6. ПЕРЕБІГ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ
 7. ПЕРЕБІГ ДРУГОГО ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ
 8. ІІІ період пологів
 9. ІІ період пологів
 10. ПЕРЕБІГ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ
 11. Ведення ІІІ періоду пологів