<<
>>

Жіночий таз в акушерському відношенні

Кістковий таз створює міцну основу для м’яких тканин пологового каналу і визначає його напрямок і розміри. Кістки жіночого таза тонші, площина входу в малий таз звичайно має форму поперечно звуженого овалу, тимчасом як площина входу чоловічого таза має лійкоподібну форму (рис. 3.29). Жіночий таз є нижчим, ширшим і місткішим порівняно з чоловічим; лобковий симфіз є коротшим. Порожнина жіночого таза у напрямку до виходу стає ширшою за рахунок пологості клубових кісток, більшої відстані між сідничими горбами і більшого підлобкового кута (90100° порівняно з 70-75° у чоловіків).

З акушерської точки зору жіночий таз розділяють на дві частини. Межею між ними є погранична лінія (linea terminalis pelvis). Вона проходить по внутрішній поверхні кожної клубової кістки від крижово-клубового суглоба до клубово-лобкового підвищення і розділяє таз на дві частини: верхню (великий таз) і нижню (малий, або справжній таз).

Великий таз не може служити орієнтиром місткості малого таза, але він є легко доступним для вимірювання, і тому деякі його розміри використовуються для орієнтовної оцінки розмірів малого таза:

— міжостьова дистанція (distantia interspinosa) — відстань віж передніми верхніми остями клубових кісток (25-26 см);

— міжгребенева дистанція (distantia intercristialis) — відстань між найвіддалені- шими точками клубових гребенів (28-29 см);

— міжвертлюгова дистанція (distantia intertrochanterica) — відстань між найвідда- ленішими точками кульшових суглобів (30-31 см);

— зовнішня кон’югата (conjugata externa) — кон’югата Боделока, зовнішня акушерська кон’югата — відстань від ямки між остистими відростками останнього поперекового і першого крижового хребця до найбільш виступаючої точки симфізу (20-21 см).

Малий (справжній) таз має найбільше значення для дітонародження. Він обмежений зверху мисом крижів, пограничною лінією і верхнім краєм лобкових кісток, знизу — виходом таза. Передня стінка малого таза в ділянці симфізу має довжину близько 5 см, задня (в ділянці крижів) — близько 10-12 см. Бокові стінки малого таза представлені внутрішніми поверхнями сідничих кісток. При вертикальному положенні жінки верхня частина тазового каналу направлена вниз і назад, а нижня утворює дугу і йде вниз і вперед. Латеральні стінки малого таза у дорослої жінки мають дещо конвергуючий напрямок. Низхідні гілки лобкових кісток у нормальному жіночому тазі утворюють колоподібну дугу (підлобковий кут 90-100°), що дає можливість проходження голівки плода.

У малому тазі розрізняють 4 умовні площини, які допомагають орієнтуватись у визначенні локалізації передлежачої частини плода при пологах:

— площина входу в малий таз;

— площина широкої частини порожнини малого таза (проходить через найбільший діаметр таза);

2
4
5
6
8

9

10

Рис.

3.29. Іннервація тазового дна і пудендальна анестезія:

А — нерви тазового дна:

1 — передня губна гілка клубово-пахового нерва; 2 — клубово-паховий нерв; 3 — дорсальний нерв клітора; 4 — задній губний нерв; 5 — глибока гілка промежинного нерва;

6 — промежинна гілка заднього поверхневого нерва стегна;

7 — задній поверхневий нерв стегна; 8 — промежинний нерв; 9 — соромітний нерв; 10 — нижній гемороїдальний нерв; 11 — перфоруючий підшкірний нерв.

Б — пудендальна анестезія (блокада):

1 — сідничий горб; 2 — сід- нича ость

1

Б

А

Рис. 3.30. Жіночий таз в акушерському відношенні:

А — основні розміри таза: 1 — поперечний розмір входу в таз (13,5 см); 2 — міжспінальний розмір (10 см); 3 — акушерська кон’югата;

Б — прямі розміри жіночого таза: 1 — справжня кон’югата; 2 — акушерська кон’югата; 3 — діагональна кон’югата; 4 — передньозадній діаметр середнього відділу (вузької частини) таза;

В — розміри виходу таза: 1 — поперечний розмір виходу таза (11 см); 2 — передньозадній діаметр виходу таза (9,5 — 11,5 см); 3 — задній сагітальний діаметр;

Г — тазова вісь: 1 — акушерська кон’югата; 2 — тазова вісь; 3 — сіднича ость

— площина вузької частини порожнини малого таза (проходить через найменший діаметр таза);

— площина виходу малого таза.

Площина входу в малий таз обмежена ззаду мисом і крилами крижів; з боків — пограничною лінією, спереду — симфізом і верхніми (горизонтальними) гілками лобкових кісток. Конфігурація входу в жіночий таз у 50 % жінок є скоріш округлою, ніж овальною (гінекоїдний тип таза). У площині входу в малий таз акушерське значення мають 4 діаметри: прямий (передньозадній, справжня кон’югата), поперечний і два косих.

Прямий діаметр — справжня кон’югата (внутрішня акушерська кон’югата, conjugata vera) — найважливіший передньозадній діаметр, який є найменшою відстанню між мисом і внутрішньоверхнім краєм симфізу (10-11 см). Відстань між мисом

крижів і верхнім краєм симфізу (передньозадній діаметр переднього отвору таза) називається анатомічною кон’югатою (conjugata anatomica) і дорівнює 11,5 см.

Поперечний діаметр — відстань між найвіддаленішими точками проміжної лінії (13-13,5 см).

Косий діаметр — відстань між крижово-клубовим суглобом з одного боку і клубово-лобковим підвищенням з протилежного (12-12,5 см). Правий діаметр вимірюється від правого крижово-клубового суглоба, лівий — від лівого.

Площина широкої частини порожнини малого таза спереду обмежена серединою внутрішньої поверхні симфізу, з боків — серединою кульшових западин, ззаду — сполученням ІІ і ІІІ крижових хребців. У широкій частині малого таза визначають прямий (12, 5 см) і поперечний (12, 5 см) діаметри.

Площина вузької частини порожнини малого таза обмежена спереду нижнім краєм лобкового симфізу, з боків — остями сідничих кісток, ззаду — крижово-куприковим суглобом. У цій площині також виділяють прямий (11,5 см) і поперечний (10,5 см) діаметри.

Площина виходу малого таза спереду обмежена нижнім краєм лобкової дуги, з боків — сідничими горбами, ззаду — верхівкою куприка. Вона має прямий діаметр, який дорівнює 9,5 см, але при відхиленні куприка він може збільшуватися на 1,52 см і дорівнювати 11-11,5 см; і поперечний діаметр (між сідничими горбами), який становить 11 см (не менше 8 см). У площині виходу таза виділяють також задній сагітальний діаметр (відрізок прямого діаметра від верхівки куприка до точки перетину з поперечним діаметром), який у нормальному тазі не повинен бути меншим за 7,5 см. При звуженні вузької частини порожнини таза або виходу таза прогноз піхвових пологів залежить від величини заднього сагітального діаметра.

Отже, у площині входу в таз найбільшим є поперечний діаметр; у широкій частині порожнини таза прямий і поперечний діаметри є однаковими (ця площина не має особливого акушерського значення); у вузькій частині порожнини малого таза і в площині виходу найбільшими є прямі діаметри. Ці положення є важливими для розуміння біомеханізму пологів при нормальному тазі.

Тазова вісь, або провідна лінія таза, з’єднує середини прямих діаметрів усіх площин малого таза і направлена при вході в таз вниз і назад, при виході — вниз і вперед.

Кут нахилу таза утворюється між площиною входу в таз і горизонтальною лінією при вертикальному положенні жінки і становить 45-60° (у невагітних жінок — 4546°).

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2-х томах. Т. 1. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,2005. — 472 с.. 2005

Еще по теме Жіночий таз в акушерському відношенні:

  1. ЖІНОЧИЙ ТАЗ . ТАЗ З АКУШЕРСЬКОЇ ТОЧКИ ЗОРУ
  2. РОЗДІЛ 3. ВУЗЬКИЙ ТАЗ. АНАТОМІЧНО ВУЗЬКИЙ ТАЗ
  3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АКУШЕРСЬКОГО СТАЦІОНАРУ Структура акушерського стаціонару:
  4. ТАЗ
  5. Кістковий таз і тазове дно
  6. Анатомічно звужений таз
  7. Вузький таз
  8. ВЕЛИКИЙ ТАЗ
  9. КЛІНІЧНО ВУЗЬКИЙ ТАЗ
  10. Клінічно вузький таз