<<
>>

Кровообіг плода

Перед народженням плода кров від плаценти, приблизно на 80 % насичена киснем, повертається до плода через пуповинну вену. Основна маса цієї крові проходить через венозну протоку в нижню порожнисту вену, минаючи печінку.

Невелика частина крові надходить у синусоїди печінки і змішується з кров’ю ворітної системи кровообігу. Сфінктерний механізм у венозній протоці регулює надходження пупо- винної крові у синусоїди печінки. Якщо при скороченнях матки венозний приплив зростає, цей сфінктер закривається, що попереджує перевантаження серця плода.

Після короткого шляху через нижню порожнисту вену, де плацентарна кров змішується з деоксигенованою кров’ю, що повертається з нижніх кінцівок таза і нирок, вона потрапляє у праве передсердя. З правого передсердя кров потрапляє в овальний отвір завдяки дії клапана нижньої порожнистої вени, і основна маса крові переходить у ліве передсердя. Невелика частина крові залишається у правому передсерді задяки затриманню її нижнім краєм вторинної перегородки — роздільного гребеня.

Тут ця кров змішується з десатурованою кров’ю, яка повертається від голови та верхніх кінцівок через верхню порожнисту вену.

З лівого передсердя кров, яка змішується з невеликою кількістю десатурованої крові з легенів, потрапляє у лівий шлуночок і висхідну аорту. Оскільки вінцеві та сонні артерії є першими гілками висхідної аорти, міокард та мозок постачаються добре оксигенованою кров’ю. Десатурована кров із верхньої порожнистої вени через правий шлуночок потрапляє у легеневий стовбур. Внаслідок того, що опір у легеневих судинах під час внутрішньоутробного життя високий, основна маса крові проходить безпосередньо в артеріальну протоку та низхідну аорту, де вона змішується з кров’ю із проксимальної аорти. З низхідної аорти кров прямує до плаценти двома пуповинними артеріями.

Насичення крові киснем у пуповинних артеріях становить близько 58 %. На шляху від плаценти до органів плода кров у пуповинній вені поступово втрачає високу насиченість киснем через змішування з десатурованою кров’ю. Змішування крові може відбуватись у кількох місцях: 1) у печінці (злиття з кров’ю, що повертається з ворітної системи); 2) у нижній порожнистій вені (з кров’ю від нижніх кінцівок, таза та нирок); 3) у правому передсерді — з кров’ю від голови та верхніх кінцівок; 4) змішування з кров’ю від легенів; 5) змішування у місці входження артеріальної протоки у низхідну аорту.

Зміни кровообігу плода при народженні спричинюються припиненням плацентарного кровотоку і початком дихання. В цей час артеріальна (боталова) протока закривається завдяки м’язовим скороченням її стінки і кількість крові, яка проходить через легені, зростає. Це призводить до збільшення тиску у лівому передсерді. В цей час тиск у правому передсерді зменшується внаслідок припинення плацентарного кровотоку. Тоді первинна перегородка накладається на вторинну, і овальний отвір закривається функціонально. В судинній системі плода після народження відбуваються виражені зміни:

1. Закриття пуповинних артерій завдяки м’язовим скороченням їх стінок, термічним і механічним подразникам, змінам у насиченні киснем. Повна анатомічна облітерація може тривати 2-3 міс. Дистальні частини пуповинних артерій утворюють медіальні пупкові зв’язки, а проксимальні частини залишаються відкритими і утворюють верхні міхурові артерії.

2. Закриття пуповинної вени і венозної протоки відбувається відразу після закриття пуповинних артерій. Кров із плаценти ще деякий час після народження може надходити до плода. Після облітерації пуповинна вена утворює круглу зв’язку печінки у нижньому краї серпоподібної зв’язки. Венозна протока, яка проходить від круглої зв’язки до нижньої порожнистої вени, також облітерується і формує венозну зв’язку.

3. Закриття артеріальної протоки внаслідок скорочення м’язової стінки настає майже відразу після народження та регулюється брадикініном та речовиною, яка вивільняється в легенях під час початкового вдиху.

Повна анатомічна облітерація триває 1-3 міс. Облітерована артеріальна протока утворює артеріальну зв’язку.

4. Закриття овального отвору зумовлене підвищенням тиску в лівому передсерді і зменшенням тиску у правих відділах серця. З першим вдихом первинна перегородка притискається до вторинної. Протягом перших днів життя таке закриття є оборотним. Під час крику дитини відбувається скидання крові (шунт) справа наліво, що спричинює тимчасовий ціаноз новонародженого. Протягом року перегородки повністю зливаються, хоча у 20 % осіб повного анатомічного закриття не відбувається (незарощення овального отвору).

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте поняття «гаметогенез», «оогенез», «сперматогенез». Назвіть варіанти порушень гаметогенезу.

2. Перерахуйте основні події ембріогенезу. Що таке дроблення, імплантація, гаструляція? Які існують критичні періоди розвитку ембріона і плода? Охарактеризуйте поняття «тератогенез».

3. Охарактеризуйте основні події органогенезу. Які природжені вади пов’язані з органогенезом?

4. Опишіть плодовий період розвитку і можливі варіанти природжених аномалій.

5. Що таке тератологія? Які типи аномалій розвитку виникають під впливом тератогенів?

6. Опишіть структуру плодових оболонок і плаценти та їх функції.

7. Охарактеризуйте кровопостачання плаценти. Що таке плацентарний бар’єр?

8. Який зміст поняття «плацентарна недостатність»?

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2-х томах. Т. 1. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,2005. — 472 с.. 2005

Еще по теме Кровообіг плода:

 1. ЗУПИНКА ДИХАННЯ ТА КРОВООБІГУ
 2. Хвороби системи кровообігу
 3. Глава 5. Фармацевтична опіка пацієнтів з місцевими розладами кровообігу
 4. Найчастіші причини зупинки кровообігу (ЗК) під час операції:
 5. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ЗУПИНЦІ ДИХАННЯ ТА КРОВООБІГУ
 6. 1.6. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, які поліпшують мозковий кровообіг
 7. ЗУПИНКА ДИХАННЯ ТА КРОВООБІГУ (проф. Ю. В. Марушко, канд. мед. наук Г. Г Шеф)
 8. Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого. Гіпоксія плода
 9. 5.4. Немедикаментозні методи усунення симптомів місцевих розладів кровообігу
 10. 5.3.Сучасні лікарські форми для лікування місцевих розладів кровообігу
 11. Безрецептурні ЛП, що застосовуються при місцевих розладах кровообігу, фармакологічна активність їхніх активних інгредієнтів і умови раціонального застосування
 12. Інтранатальний моніторинг стану плода
 13. Аномальні передлежання плода
 14. Складні передлежання плода
 15. КРОВООБРАЩЕНИЕ ПЛОДА
 16. Методи візуалізації плода
 17. Порушення росту плода
 18. Вакуум-екстракція плода