<<
>>

Причини виникнення болю під час пологів та його наслідки.

Вирішення проблеми попередження і усунення пологового болю повинно розглядатися з урахуванням знання патофізіологічних передумов і механізмів його виникнення, котрі поряд із специфічними причинами мають багато спільного із процесом виникнення больових відчуттів взагалі.

У формуванні пологового болю беруть участь численні механізми, які основані на наявності високочутливих рефлексогенних зон, що мають високоспецифічні рецептори - головним чином нервові сплетіння матки, широких зв'язок і шийки матки з парацервікальним сплетінням. Останні створюють могутній потік аферентної больової інформації через бокові спиноталамічні тракти в підкоркові центри (таламус, гіпоталамус, ретикулярна формація стовбура, лімбічна система) з наступною передачею її в специфічні ділянки кори головного мозку (задня центральна звивина). Больові реакції є типовим прикладом безумовних подразнень, що охоплюють усі ділянки нервової системи з включенням різноманітних периферичних больових рецепторів. Безпосередніми причинами подразнення високочутливих інтерорецепторів і виникнення болю є ряд факторів: 1) розкриття шийки матки; 2) скорочення матки і натягнення маткових зв'язок та парієтальної

брюшини; 3) розтягнення нижнього маткового сегмента; 4) подразнення періосту внутрішньої поверхні крижів внаслідок натягнення крижово- маткових зв'язок і механічного стиснення цієї ділянки при проходженні плоду; 5) стиснення і розтягнення під час скорочення матки кровоносних судин, які являють собою високочутливі баро- та механорецептори; 6) накопичення кислих продуктів обміну, які викликають підвищення чутливості нервових закінчень судин, слизових оболонок та очеревини, що покриває матку.

На механізм виникнення пологового болю впливає і ряд інших чинників - порушення взаєморегуляції між підкірковими нейродинамічними процесами і функціональним станом вищих відділів кори головного мозку, а також індивідуальні особливості роділлі, емоційний настрій жінки та її ставлення до майбутнього материнства.

Пологовий біль може набувати характеру застійного вогнища збудження, свого роду больової домінанти, коли вся увага роділлі концентрується лише на больових відчуттях. У цьому випадку важливе значення для зворотної реакції жінки на біль надається впливу на другу сигнальну систему шляхом мовного навіювання і формування нових умовнорефлекторних зв'язків, спрямованих на підвищення порогу больового сприйняття. Страх болю різко знижує збудливість кори великих півкуль, посилює діяльність підкоркових утворень, сприяє порушенню їх нормальної взаємодії, наслідком чого є спотворення формування болю, підсилення больових відчуттів або їх виникнення при наявності слабких (допорогових) подразнень нервових закінчень. Відчуття болю - це корковий процес, однак його підготовка знаходиться на нижчележачому рівні - на рівні підкіркових вегетативних утворень.

Таким чином, біль, який виникає в організмі жінки під час пологів, складається з двох компонентів: а) основний біль, що формується за тими ж механізмами, що і біль взагалі та зумовлений подразненням нервових закінчень матки, пологових шляхів та інших відділів статевих органів (безумовний елемент); б) додатковий біль, або психогенний, пов'язаний з упевненістю про неминучість пологового болю і з жахом чекання на нього (умовний елемент) та на різні ускладнення, що призводить до зниження порогу для проходження подразнення в коркові структури.

Матеріальні умови виникнення пологового болю є у всіх жінок, однак інтенсивність його сприйняття неоднакова у різних індивідуумів. Тут, окрім особливостей ЦНС і психоемоційного стану, мають значення такі фактори, як ускладнений перебіг пологів, втома жінки, “пробудження” попередньосформованої домінанти тощо.

Наслідки пологового болю різноманітні. Перш за все під його

впливом змінюється функція серцево-судинної системи: виникає

тахікардія, збільшується серцевий викид, наростає артеріальний, внутрішньогрудний, центральний венозний тиск. Можливі порушення серцевого ритму, зменшення коронарного кровотоку, зміни тиску в порожнинах серця, збільшення загального периферичного опору.

Особливо небезпечні больові реакції у роділь з вадами серця, оскільки вони можуть провокувати розвиток гострої серцевої недостатності. Зміни з боку функції дихання полягають у розвитку тахіпноє, зниженні дихального об'єму, різкому зростанні хвилинного об'єму дихання, що може призвести до значної гіпокапнії і порушення матково- плацентарного кровообігу. Існують докази, що біль може порушувати скорочувальну здатність матки, функцію шлунково-кишкового тракту, сечового міхура, викликати рефлекторний спазм поперечносмугастої мускулатури, нудоту і блювання. Слід пам'ятати, що саме біль викликає погіршення перебігу пізнього гестозу під час пологів аж до розвитку еклампсії.

Дослідження природи і суті пологового болю стало основою для широкого практичного використання, з одного боку, методу фізіопсихопрофілактичної підготовки вагітних до пологів (як системи психопрофілактики болю при пологах) і, з іншого - методу медикаментозного знеболювання за допомогою сучасних анестезіологічних засобів.

<< | >>
Источник: Національний медичний університет імені 0.0. Богомольця. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МОДУЛЬ 1 . ФІЗІОЛОГІЧНА ТА ПАТОЛОГІЧНА ВАГІТНІСТЬ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ (Книга 1)2011. 2011

Еще по теме Причини виникнення болю під час пологів та його наслідки.:

  1. ТЕМА 2. ЗМІНИ В ОРГАНІЗМИ ЖІНКИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ.ОСНОВИ ПЕРИНАТОЛОГП. ФІЗІОЛОГІЯ ПОЛОГІВ. ПРИЧИНИ НАСТАННЯ ПОЛОГІВ. ПЕРЕДВІСНИКИ ПОЛОГІВ. БІОМЕХАНІЗМ ПОЛОГІВ ПРИ ПЕРЕДНЬОМУ ТА ЗАДНЬОМУ ВИДАХ ПОТИЛИЧНОГО ПЕРЕДЛЕЖАННЯ.
  2. ДИСТРЕС ПЛОДА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ
  3. Підтримуючий догляд під час пологів і розродження [А]:
  4. Найчастіші причини зупинки кровообігу (ЗК) під час операції:
  5. РОЗДІЛ 5. КРОВОТЕЧІ У ІІ ПОЛОВИНІ ВАГІТНОСТІ ТА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ
  6. РОЗДІЛ 11. ДИСТРЕС ПЛОДА ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ
  7. КРОВОТЕЧІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ВАГІТНОСТІ, ПІД ЧАС ПОЛОГІВ ТА У РАННЬОМУ ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
  8. Гематологічні зміни під час вагітності
  9. ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЖІНКИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
  10. Причини та механізми виникнення вроджених вад розвитку та спадкових захворювань