<<
>>

Рак шийки матки

В останні роки рак шийки матки розглядається, як патологія, яку можливо попередити, але в структурі гінекологічноії онкозахворюванності він залишається на першому місці.

Серед первинних епітеліальних пухлин шийки матки найбільш розповсюджений плоскоклітинний рак (у 94-95% хворих) та аденокарценома (у 4-6% хворих).

Клінічна класифікація рака шийки матки (1985)

0 стадія - преінвазивний (внутрішньоепітеліальний) рак.

Іа стадія - мікроінвазивний рак (пухлина в діаметрі до 1см, відокремлена шийкою матки з інвазією в строму не більше 3мм).

Іб стадія - пухлина відокремлена шийкою матки з інвазією понад 3мм.

ІІ стадія - пухлина розповсюджена на склепіння піхви, верхню і середню третину піхви (піхвовий варіант) або на тіло матки ( матковий варіант).

ІІІа стадія - раком інфільтрована нижня третина піхви і (або) є метастази в придатках матки без метастазування в регіонарні лімфовузли.

ІІІб стадія - пухлина розповсюджена на параметрій, з одного або з обох боків доходить до стінки таза і (або) присутні метастази в регіонарних лімфовузлах.

IV^ стадія - рак проростає в сечовий міхур і (або) в пряму кишку.

IV6 стадія - присутні віддалені метастази за межами малого тазу.

Міжнародна класифікація раку шийки матки за системою TNM (1985)

T - первинна пухлина;

Tis - преінвазивний рак (cancer in situ);

T1 - рак, обмежений шийкою матки;

Т1а - мікроінвазивна карценома (інвазія до 3мм);

Т1в - інвазивна карценома;

Т2 - рак, який розповсюджений за межі шийки матки, але не сягає стінок таза;

Т2а - пухлина інфільтрує тільки піхву або тіло матки (без інфільтрації параметрію);

Т2в - рак інфільтрує параметрій;

T3 - пухлина інфільтрує нижню третину піхви і (або) параметрій до стінок таза;

T3a - пухлинна інфільтрація сягає нижньої третини піхви;

Т3в - карценома розповсюджена до стінок таза і (або) викликає гідронефроз;

Т4 - рак, який виходить за межі малого таза або інфільтрує слизову оболонку сечового міхура або прямої кишки.

N - регіонарні лімфатичні вузли таза;

No - метастазів в регіонарних лімфовузлах немає;

N - присутні метастази в регіонарних лімфовузлах;

N2 - пальпується злоякісний інфільтрат на стінці таза при наявності вільного простору між ними та первинною пухлиною;

Nx - відсутня можливість оцінити стан регіонарних лімфовузлів.

M - віддалені метастази;

Mo - ознак віддалених метастазів немає;

M1 - присутні віддалені метастази, в тому числі в пахвинних та поперекових лімфовузлах;

Mx - даних для визначення віддалених метастазів не достатньо.

Під час визначення ступеня розповсюдження раку шийки матки символи T, N та M групуються із даними клінічної класифікації за стадіями.

Стадія 0 - Tis

Стадія Іа - Tis No Mo

Стадія Ів - Тів No Mo

Стадія ІІ - Т2а No Mo

Стадія ІІІ - Тз No Mo; Ti Mo; Т2-з N2 Mo

Стадія IV - T4 та /або M1 при будь-яких значеннях символів Т і N.

Діагностика рака шийки матки та стадії процесу проводиться за допомогою цитологічного дослідження мазків, кольпоскопії, прицільної пункційної біопсії ушкодженої ділянки шийки матки. Останнім часом для уточнення стадії розповсюдження використовують УЗД органів малого таза, комп’ютерну томографію, магнітно-ядерний резонанс, радіоізотопну та пряму рентгеноконтрастну лімфографію разом з екскреторною ехографією.

Клінічна картина рака шийки матки залежить від форми росту пухлини (ендофітна, екзофітна, змішана, виразково-інфільтративна), стадії та варіанту розповсюдження (піхвовий, матковий, параметральний, метастатичний).

Внутрішньоепітеліальний рак на початку розвивається безсимптомно. Першим, але пізнім симптомом є поява водяних виділень, які згодом набувають зловонності та вигляду “м’ясних помиїв”. Інколи першими ознаками патології є контактні кровотечі, що виникають після піхвового обстеження або статевого акту. Подальший розвиток патології призводить до погіршення загального стану жінки; приєднуються болі та порушення функції суміжних органів.

Вибір методу лікування рака шийки матки залежить від стадії процесу.

У молодих хворих з преінвазивним раком загально визнане використання органо-зберігаючих операцій - широкої конусовидної діатермоелектроексцизії шийки матки та конусовидної ампутації шийки за Штурмдорфом.

У хворих з мікроінвазивним раком шийки матки раніш проводилась розширена екстирпація матки з придатками. Дослідженнями останніх років показана можливість використання в таких випадках, у молодих жінок, операції ампутації шийки матки. Якщо виконання такої операції не можливе, проводиться екстирпація матки без придатків. При Т1в та Т2а показана операція Вертгейма (екстерпація матки з придатками та верхньою третиною піхви і клітковиною малого таза, видалення регіонарних лімфовузлів).

Позитивні результати лікування спостерігаються при проведенні комбінованої терапії. У випадках клінічно-виразних форм рака шийки матки, коли вражена шийка, розташована поряд з нею навколоматкова сполучна тканина та склепіння піхви, показана передопераційна променева терапія (внутрішньопіхвова рентгенотерапія, внутрішньопорожнинна терапія з використанням кобальту). Післяопераційне дистанційне опромінювання проводиться в усіх випадках виявлення метастазів, а також при інвазії пухлини понад 1см.

33.3.

<< | >>
Источник: Колектив авторiв. Акушерство та гінекологія / За ред. А.М. Громової, В.К. Ліхачова.- Полтава: Полтава”,2000.-600с., іл.. 2000

Еще по теме Рак шийки матки:

 1. Рак шийки матки
 2. Розриви шийки матки
 3. Розриви шийки матки
 4. Доброякісні захворювання шийки матки Природжені аномалії
 5. Інфекції шийки матки
 6. Розриви шийки матки.
 7. Міома шийки матки
 8. Кісти шийки матки
 9. Розширення шийки матки
 10. Поліп шийки матки
 11. Біопсія шийки матки
 12. Поліпи шийки матки