<<
>>

Розгинальні головні передлежання плода

Причинами розгинальних передлежань можуть бути: звуження таза матері (особливо входу в таз, наприклад, при плоскому тазі), великі розміри голівки плода, вади розвитку (аненцефалія, гідроцефалія); зниження тонусу тканин пологових шляхів і передньої черевної стінки матері, особливо у повторнородящих; пухлини таза і плода; обвивання шиї плода пупковим канатиком.

Перебіг пологів уповільнюється, можуть виникати ознаки диспропорції між плодом і тазом матері.

Лицеве передлежання плода. Лицеве передлежання спостерігається в 0,2 % пологів. При цьому голівка плода максимально розігнута так, що потилиця знаходиться у тісному контакті зі спинкою плода.

Діагноз лицевого передлежання плода може бути визначений при вагінальному дослідженні і пальпації носа, рота, очей або підборіддя (mentum) плода. Якщо підборіддя плода направлено допереду, під симфіз (mentum anterior), піхвові пологи можуть бути успішними (задній вид). Якщо підборіддя плода направлено дозаду або до бокової стінки таза (mentum posterior or transverse), плід мусить зробити поворот підборіддям допереду, щоб піхвові пологи були можливими (рис. 14.7). Пологости- муляція при лицевому передлежанні може призвести до вираженого набряку лиця плода.

1 2 3 4

Рис. 14.6. Передлежання плода:

1 — потиличне; 2 — передньоголовне; 3 — лобове; 4 — лицеве

Біомеханізм пологів при лицевому передлежанні. Лицеве передлежання рідко діагностується до початку пологів. При вагінальному дослідженні може виявлятись лобове передлежання, яке переходить у лицеве з початком пологової діяльності (рис.14.8).

Голівка вставляється в таз вертикальним розміром, який дорівнює 9,5 см.

Лицева лінія розміщується в поперечному або косому розмірі входу в таз, підборіддя і переднє тім’ячко знаходяться на одному рівні. Потім, замість згинання, голівка максимально розгинається, і підборіддя плода опускається нижче, ніж переднє тім’ячко, і в цьому положенні голівка вступає в таз. Внутрішній поворот голівки відбувається так, що лицева лінія переходить у прямий діаметр виходу таза, а підборіддя підходить під лобковий симфіз. Якщо підборіддя повертається дозаду (передній вид), пояс верхніх кінцівок і голівка плода розміщуються на одному рівні і не можуть пройти у вхід малого таза, якщо плід не занадто маленький. В останньому випадку настає зупинка пологів, якщо підборіддя не повернеться допереду.

Рис. 14.7. Лицеве передлежання плода: а) біомеханізм пологів, ротація підборіддя допереду (задній вид, І позиція, RMP (right mentum posterior)); б) — вставлення голівки при лицевому перед- лежанні

Рис. 14.8. Варіанти лицевих передлежань плода:

1 — ліве підборіднопереднє (LMA); 2 — праве підборіднопереднє (RMA); 3 — праве підборіднозаднє (RMP)

З утворенням заднього виду лицевого передлежання обличчя опускається, доки не відбудеться народження підборіддя, а кут між нижньою щелепою і шиєю плода підійде під нижній край лобкового симфізу. Біля точки фіксації — під’язикової кістки — відбувається згинання голівки, і послідовно народжуються лоб, тім’я, потилиця плода. Голівка прорізується окружністю, яка відповідає вертикальному розміру голівки (33 см). Потім відбувається зовнішній поворот голівки, внутрішній поворот тулуба і народження плода.

Пологова пухлина локалізується в ділянці ротика та підборіддя плода, конфігурація голівки є доліхоцефалічною.

Лобове передлежання плода. Під лобовим передлежанням розуміють передлежання голівки плода ділянкою, яка знаходиться над краєм орбіт (рис. 14.9). При вагіналь- ному дослідженні за провідною віссю таза виявляють лоб плода, лобний шов розміщується у поперечному розмірі входу в таз; з одного боку пальпуються перенісся і очні дуги, з другого — передній кут переднього тім’ячка. Лобове передлежання є середньою позицією між згинанням голівки (потиличне передлежання) і розгинанням (лицеве передлежання). У випадку лобового передлежання голівка плода вставляється у таз своїм найбільшим діаметром (diameter mentooccipitalis). Отже, якщо голівка плода не є дуже мала або таз не дуже великий, лобове передлежання повинно перейти у потиличне (згинання голівки) або лицеве (розгинання голівки) для піхвового розродження.

Якщо плід недоношений або дуже малий, після вставлення голівки плода лобним швом у поперечному розмірі входу в таз відбувається розгинання голівки так, що провідною точкою стає центр лоба, який першим опускається у пологовий канал за віссю

таза. Внутрішній поворот голівки здійснюється на 90° і лобовий шов переходить із поперечного в косий, а потім — у прямий розмір виходу таза. Верхня щелепа підходить під нижній край лобкового симфізу, утворюючи першу точку фіксації, навколо якої починається згинання голівки і народження її до потиличного горба. Потиличний горб фіксується на верхівці куприка і утворює другу точку фіксації, навколо якої голівка починає розгинання, і народжуються верхня і нижня щелепа плода. Голівка проходить вихід таза найбільшим — великим косим діаметром. Пологова пухлина локалізується на лобі, від очних дуг до кута переднього тім’ячка. Конфігурація голівки в профіль нагадує трикутник із верхівкою біля лоба.

Тім’яне (передньоголовне) передлежання плода. Тім’яне (передньоголовне) перед- лежання характеризується найменшим ступенем розгинання голівки, порівняно з лицевим і лобовим передлежанням.

Біомеханізм пологів. Голівка при передньоголовному передлежанні вставляється в таз сагітальним швом у поперечному, рідко — в косому діаметрі входу в таз прямим розміром (12 см) на відміну від малого косого (9,5 см) при потиличному передлежанні. Потім голівка дещо розгинається так, що її провідною точкою стає переднє тім’ячко. Передня тім’яна кістка опускається в таз першою (передній асинклітизм). Лобова і потилична кістки можуть бути зсунуті під тім’яні. Внутрішній поворот голівки відбувається так. що переднє тім’ячко повертається до лобкового симфізу. Далі під нижній край симфізу підходить перенісся плода, утворюючи першу точку фіксації. Навколо цієї точки фіксації голівка плода згинається, і народжуються тім’я і потилиця плода. Потім утворюється друга точка фіксації — потиличний горб, навколо якого голівка розгинається і народжуються лоб і обличчя плода. Голівка прорізується прямим розміром, який дорівнює 12 см, і окружністю, яка дорівнює 34 см. Пологова пухлина локалізується в цьому випадку в ділянці великого тім’ячка; голівка плода має брахіцефалічну конфігурацію та нагадує башту.

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2-х томах. Т. 1. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,2005. — 472 с.. 2005

Еще по теме Розгинальні головні передлежання плода:

 1. РОЗГИНАЛЬНІ ПЕРЕДЛЕЖАННЯ
 2. Аномальні передлежання плода
 3. Складні передлежання плода
 4. Плечове передлежання плода
 5. ТАЗОВІ ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДА. ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ
 6. Тазові передлежання плода
 7. РОЗДІЛ 6. ТАЗОВЕ ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДА
 8. 1.Головні поняття і цілі
 9. Класифікація тазових передлежань
 10. Діагностика сідничних передлежань
 11. ПОЛОГИ ПРИ ТАЗОВИХ ПЕРЕДЛЕЖАННЯХ
 12. Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого. Гіпоксія плода
 13. Передлежання плаценти
 14. Задній вид потиличного передлежання