<<
>>

Спостереження та допомога роділлі в пологах.

Для динамічного і наглядного спостереження за перебігом пологів, станом матері та плода, а також з метою своєчасної профілактики можливих ускладнень у пологах використовується запис партограми.

Спостереження за станом роділлі у І періоді пологів включає процедури, які заносяться акушером-гінекологом до партограми:

1. Оцінюється стан плода:

S підраховуються серцеві скорочення плода за 1 хвилину кожних 15 хвилин протягом активної фази і кожні 5 хвилин протягом другого періоду пологів, ці показники заносяться до партограми. Для своєчасної діагностики гіпоксії плода використовується дворазова аускультація (до і після перейм або потуг);

У якщо частота серцевих скорочень плода менше 120 чи більше 160 ударів за хвилину, це розцінюється як початок розвитку дистресу плода.

2. Оцінюється загальний стан матері:

•S вимірюється температура тіла - кожні 4 години; визначаються параметри пульсу та артеріального тиску - кожні 2 години; визначається кількість сечі - кожні 4 години;

S визначається рівень білка і ацетону за показаннями;

S періодично визначається характер дихання.

3. Ефективність пологової діяльності визначається:

■S частотою, тривалістю та інтенсивністю перейм - щогодини в латентній фазі та кожні ЗО хвилин в активній фазі;

■S даними внутрішнього акушерського дослідження - кожні 4 години;

■S рівнем опускання голівки плода - при кожному проведенні зовнішнього та внутрішнього акушерського дослідження.

4. Якщо відбувся розрив плідного міхура, звертається увага на колір навколоплідних вод:

S наявність густого меконію свідчить про необхідність ретельного спостереження і можливого втручання для надання допомоги у випадку дистресу плода;

S відсутність витікання рідини після розриву плодового міхура вказує на зменшення об’єму амніотичної рідини, що може бути пов’язане з дистресом плода.

S Немає доказів ефективності проведення ранньої амніотомії у разі нормальних пологів.

Надання ручної допомоги у II періоді пологів.

У II періоді пологів забезпечується право жінки вибрати положення, яке є зручним, як для неї, так і для медичного персоналу. Медичний персонал приймає пологи у чистому халаті, масці, окулярах та стерильних рукавичках.

У другому періоді пологів ведеться спостереження за загальним станом роділлі, гемодинамічними показниками (артеріальний тиск, пульс - кожні 10 хвилин), станом плода - контроль серцевої діяльності плода кожні 5 хвилин, просуванням голівки плода по родовому каналу.

Якщо не відбулося своєчасного злиття навколоплідних вод, в асептичних умовах проводиться амніотомія.

Народження голівки плода потребує обережного надання ручної допомоги з метою збереження цілісності промежини та попередження внутрішньочерепної та спінальної травми плода.

Якщо промежина є суттєвою перепоною до народження голівки (загроза розриву промежини), проводиться епізіо- або перінеотомія лікарем за показаннями із забезпеченням попереднього знеболювання.

Ведення III періоду пологів. З метою профілактики кровотечі протягом першої хвилини після народження плода внутрішньом’язово вводиться 10 ОД окситоцину. Проводиться контрольована тракція за пуповину тільки за умов наявності ознак відділення плаценти від матки. При цьому однією рукою здійснюється обережне контрольоване потягування за пуповину, а другою рукою, що знаходиться безпосередньо над лобком, утримується матка і дещо відводиться від лона, тобто у протилежному напрямку відносно контрольованої тракції.

За відсутності ознак відшарування плаценти і зовнішньої кровотечі протягом ЗО хвилин після народження плода проводиться ручне відокремлення плаценти і виділення посліду.

Масаж дна матки через передню черевну стінку породіллі здійснюється відразу після народження посліду. Після цього жінці пропонується випорожнити сечовий міхур. Катетеризація сечового міхура здійснюється за показаннями.

Після народження посліду пересвідчуються у тому, що плацента, оболонки плодового міхура повністю видалені та матка скоротилася.

Ранній післяпологовий період передбачає: огляд пологових шляхів у дзеркалах, відновлення цілісності промежини у разі проведеної епізіотомії або перінеотомії безперервним або окремим швами полігліколевою ниткою, спостереження за загальним станом матері, скорочувальною функцією матки та кількістю кров’янистих виділень 2 години у післяпологовій палаті.

Використання міхура з льодом на низ живота у ранньому післяпологовому періоді не застосовується.

Оцінка стану дитини при народженні, проведенні первинного туалету новонародженого та раннє прикладання до грудей.

За умови задовільного стану плода при народженні (дитина доношена, чисті навколоплідні води, дитина дихає або кричить, має рожевий колір шкіри та задовільний м’язовий тонус) дитина викладається на живіт матері, проводиться обсушування сухою пелюшкою, накривається сухою пелюшкою, здійснюється клемування пуповини через одну хвилину і пересічення пуповини. При необхідності проводиться видалення слизу з ротової порожнини грушею або електровідсмоктувачем. Одягається шапочка, шкарпетки. Протягом перебування дитини на животі матері здійснюють спостереження за її життєвоважливими функціями. Далі дитина укладається на груди матері і накривається разом з матір’ю ковдрою для забезпечення умов “теплого ланцюжка”. Контакт “шкіра до шкіри” проводиться до реалізації смоктального процесу, але не менше, як ЗО хвилин. Після цього проводиться обробка пуповини, дитина вільно пеленається і знаходиться спільно з матір’ю до переведення породіллі у післяпологове відділення. Новонароджений до моменту переведення матері із пологового залу не виноситься.

Оцінку стану новонародженого за шкалою Апгар здійснюють на 1 і 5 хвилинах, записують у карту розвитку новонародженого.

Профілактику офтальмії проводять всім новонародженим протягом 1 години життя 0,5% еритроміциновою або 1%

тетрацикліновою маззю відповідно до інструкції застосування.

В II періоді пологів відбувається вигнання плода з порожнини матки через пологові шляхи - порожнину малого тазу та м'які тканини родового каналу.

Голівка плода має прямий, косі, поперечні та вертикальний розміри. Враховуючи особливості родового каналу та голівки, плід не може пройти через пологові шляхи по прямій лінії, не повертаючись, одночасно з поступальними рухами по осі родового каналу, він здійснює ряд інших рухів.

Біомеханізм пологів - де сукупність поступальних, обертальних, згинальних та розгинальних рухів, які здійснює плід при проходженні через кістковий канал і м’які тканини родових шляхів жінки.

На початку пологів плід в 99,5% випадків має поздовжнє положення, в 96% випадків - головне передлежання; в 95% випадків - потиличне передлежання (згинальний тип). Хребет плода злегка зігнутий, схрещені ручки, ніжки зігнуті в кульшових та колінних суглобах. Поступальні рухи плода починаються після повного розкриття шийки матки та злиття навколоплідних вод під дією перейм та потуг (II період пологів). Вставлення голівки в 90% випадків синклітичне - сагітальний шов на однаковій відстані між донним зчленування та мисом. Інколи зустрічається незначний фізіологічний асинклітизм.

Провідна вісь тазу - лінія, що з’єднує ценіри всіх прямих розмірів тазу.

Ведуча (провідна) точка - це найнижче розташована точка на передлежачій частині плода, що проходить по провідній осі тазу і першою з’являється зі статевої щілини.

Точка фіксації, гіпомохліон (punctum fixum) - це точка на голівці чи тулубі плода, яка упирається в нижній край лонного зчленування чи куприк, після чого відбувається згинання чи розгинання будь-якої частини плода.

Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання.

Виділяють чотири моменти біомеханізму пологів.

Перший момент - згинання голівки (flexio capitis), тобто поворот її навколо поперечної осі. В кінці періоду розкриття голівка плода встановлюється синклітично в поперечному чи одному із косих розмірів площини входу в малий таз. При передньому виді І позиції голівка встановлюється стрілоподібним швом у правому косому розмірі, при II позиції - в лівому косому розмірі. В період вигнання тиск матки і черевного пресу передається зверху на тазовий кінець, а через нього на хребет і голівку плода. Хребет з'єднаний з голівкою не в центрі, а ближче до потилиці, у зв’язку з цим утворюється ніби двоплечий важиль: на кінці короткого плеча знаходиться потилиця, довгого - лоб. Сила внутрішньоматкового і внутрішньочеревного тиску передається через хребет на ділянку потилиці. Шийна частина хребта згинається, підборіддя наближається до грудної клітки, потилиця опускається донизу, а лоб затримується над площиною входу в малий таз. Мале тім’ячко розташовується нижче великого, поступово наближається до провідної осі тазу і стає провідною точкою.

В результаті помірного згинання голівка плода проходить через площини малого тазу найменшим розміром - малим косим (diameter suboccipito-bregmaticus); діаметр - 9,5 см, окружність - 32 см.

Другий момент - внутрішній поворот голівки (rotatio capitis interna). Голівка плода, продовжуючи свої поступальні рухи в порожнині тазу, зустрічає протидію подальшому просуванню, що, в значній мірі, зумовлено формою пологового каналу, і починає повертатися навколо своєї поздовжньої осі. Поворот голівки плода здійснюється при переході її із площини широкої частини малого тазу у вузьку і закінчується у площині виходу малого тазу. При цьому потилиця повертається до лонного зчленування, а передній відділ голівки - до крижу. Стрілоподібний шов із поперечного чи одного із косих розмірів площини входу в малий таз переходить у прямий розмір площини виходу малого тазу, а підпотилична ямка встановлюється під лонним зчленуванням.

Третій момент - розгинання голівки (deflexio capitis). Починається з утворення точки фіксації - підпотилична ямка упирається в нижній край лонного зчленування. Голівка плода продовжує просуватися по пологовому каналу і одночасно з цим починає розгинатися. Голівка обертається своєю поперечною віссю навколо точки опори - нижнього краю лонного зчленування та протягом* декількох потуг повністю розгинається і народжується. При цьому зі статевої щілини послідовно народжуються потилиця, тім’я, лоб, обличчя та підборіддя. Народження голівки через вульварне кільце відбувається її малим косим розміром (9,5 см).

Четвертий момент - внутрішній поворот плечиків плода та зовнішній поворот голівки (rotatio trunci interna seu rotatio capitis externa). Під час розгинання голівки плечики плода вставляються в поперечному чи одному із косих розмірів площини входу в малий таз. Плечики, просуваючись по пологовому каналу, одночасно здійснюють обертальні та поступальні рухи (обертаються гвинтоподібно). При цьому вони своїм поперечним розміром (distantia biacromialis) переходять із поперечного чи косого розміру площини входу в малий таз в прямий розмір площини виходу малого тазу. Цей поворот передається голівці, що народилася. При цьому голівка плода повертається обличчям до правого (при І позиції) чи лівого (при II позиції) стегна матері. Переднє плечико просувається до лонного зчленування, заднє - до крижу. Між переднім плечиком у місці прикріплення дельтовидного м’язу і нижнім краєм лонного зчленування утворюється друга точка фіксації. Відбувається згинання тулуба плода в грудному відділі хребта і народження плечового поясу плода. Переднє

плечико народжується першим.

<< | >>
Источник: Національний медичний університет імені 0.0. Богомольця. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МОДУЛЬ 1 . ФІЗІОЛОГІЧНА ТА ПАТОЛОГІЧНА ВАГІТНІСТЬ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ (Книга 1)2011. 2011

Еще по теме Спостереження та допомога роділлі в пологах.:

 1. Спостереження та допомога роділлі в пологах
 2. Підготовка роділлі до пологів та прийом новонароджених
 3. Післяабортне спостереження та консультування
 4. Схема листка індивідуального спостереження.
 5. ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЇЇ ПЕРЕБІГОМ
 6. Розділ 11. ПОЛОГИ І РОЗРОДЖЕННЯ
 7. ПЕРЕДЧАСНІ ПОЛОГИ
 8. ПАТОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД
 9. Немедикаметозні методи анестезії в пологах
 10. РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДЧАСНІ ПОЛОГИ
 11. ФІЗІОЛОГІЧНІ ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД
 12. ПОЛОГИ ПРИ ТАЗОВИХ ПЕРЕДЛЕЖАННЯХ
 13. Акушерське обстеження в пологах
 14. Акушерська тактика при передчасних пологах
 15. Піхвові пологи після кесаревого розтину
 16. Невідкладні стани при пологах Брадикардія плода
 17. Діагностика та лікування слабкості родової діяльності при пологах в потиличному передлежанні плода відповідно фазам пологі