<<
>>

Травма при вагітності

Травма, незловмисна або зловмисна (суїцид, гоміцид, домашнє насильство), ускладнює приблизно 1 з 12 вагітностей і є провідною причиною смерті жінок репродуктивного віку. Травма також є провідною причиною неакушерської материнської смертності.

Найбільш частими причинами травми при вагітності в індустріально розвинутих країнах є мотоциклетна травма (2/3 випадків), падіння і безпосередній удар у живіт. Життєво небезпечна травма матері (шок, нейротравма з розвитком коми, ургентна лапаротомія за показаннями з боку матері) призводить до загибелі плода в 40-50 % випадків. При легких травмах цей ризик не перевищує 1-5 %. До 13 тиж гестації ризик ушкодження плода є невеликим завдяки захисту кісткового тазового кільця.

При тупій травмі живота збільшується ризик передчасного відшарування плаценти, прямої травми плода, розриву матки, шоку і смерті матері.

При проникаючій травмі живота плід може загинути від прямої травми або ушкодження плаценти і пупкового канатика.

Таблиця 19.1

Променева експозиція на яєчники при радіологічних діагностичних процедурах

Вид процедури Експозиція, мрад
Рентгенографія грудної клітки 8
Холецистографія 300
Дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту 558
Внутрішньовенна пієлографія (екскреторна урографія) 407
Колоноскопія 805
Рентгенографія органів черевної порожнини 289
Рентгенографія поперекового відділу хребта 275
Рентгенографія таза 41

Алгоритм дій лікаря при травмі вагітної включає:

1) стабілізацію життєвих функцій пацієнтки (відновлення дихання, припинення кровотечі, внутрішньовенна трансфузія, нормалізація гемодинаміки і серцевої діяльності);

2) при стабілізації стану матері подальше дослідження типу травми й оцінка стану плода (анамнез, об’єктивне обстеження, рентгенографія, комп’ютерна томографія, ультразвукове дослідження, визначення гестаційного віку та моніторинг ЧСС плода);

3) оцінка пологової діяльності або показань до розродження (передчасне відшарування плаценти, розрив плодових оболонок);

4) заходи щодо профілактики і лікування гострої гіпоксії плода (диспозиція матки вліво, інгаляція матері кисню, внутрішньовенна інфузія для покращання матково-плацентарного кровотоку);

5) загальні та додаткові лабораторні дослідження (група крові, резус-фактор, тест Кляйгауера — Бетке для визначення наявності еритроцитів плода в материнському кровотоку (наявність фетоматеринської кровотечі).

Призначення 300 мг антирезусного імуноглобуліну або більшої дози при наявності понад 30 мл крові плода у материнському кровотоку.
Профілактичне введення антирезусного імуноглобуліну повинно проводитися не пізніше ніж через 72 год після травми.
Таблиця 19.2

Фізіологічні зміни при вагітності, що впливають на оцінку ступеня тяжкості травми

Параметри Адаптаційні зміни Вплив на перебіг травми
Об’єм плазми Зростає на 50 % Відносна резистентність до обмеженої крововтрати
Кількість еритроцитів Зростає на 30 % Фізіологічна анемія (гемоди- люція)
Серцевий викид Зростає на 30-50 % Відносна резистентність до обмеженої крововтрати
ЧСС Збільшується на 1015 уд/хв Може бути інтерпретована як гіповолемія
АТ Зменшується тільки в ІІ триместрі Може бути інтерпретований як гіповолемія
Фактори коагуляції Зростають (I, VII, VIII, IX, X) Зростання ризику глибокого венозного тромбозу
Матково-плацентарний

кровотік

Шунт 20-30 % Ушкодження матки сприяє збільшенню крововтрати
Розмір матки Значно зростає Компресія v. cava й аорти, супінальна гіпотензія, диспозиція органів черевної порожнини
Хвилинна вентиляція Збільшується на 25 % Зменшення рСО2 і буферної ємності
Функціональна рези- дуальна ємність Зменшується Зростання ризику ателек- тазів легенів і гіпоксемії
Час випорожнення шлунка Уповільнюється Зростання ризику аспірації

Фізіологічні зміни, які можуть впливати на оцінку ступеня тяжкості травми при вагітності, подано у табл.

19.2.

Показання до кесаревого розтину під час лапаротомії включають:

1) ушкодження або розрив маткових судин і матки, небезпечні для життя матері та плода; у разі неможливості відновлення розриву виконують гістеректомію;

2) механічна обструкція збільшеною маткою, яка виключає можливість хірургічного лікування;

3) збільшення ризику внутрішньоматкового перебування плода порівняно з ризиком недоношеності;

4) нестабільна тораколюмбальна спінальна травма при наявності зрілого плода;

5) прогресування синдрому ДВЗ крові;

6) шок, що не корегується, і раптова смерть матері (не пізніше ніж через 4-10 хв після припинення дихання і серцевої діяльності).

При симультанному кесаревому розтині слід очікувати збільшення крововтрати під час операції не менше ніж на 500 мл (травма матки і ретроплацентарна гематома). Симультанна гістеректомія супроводжується збільшенням часу операції та збільшенням крововтрати, тому здійснюється у виключних випадках (неможливість відновлення хірургічної травми без гістеректомії або неможливість ушивання розриву матки, або якщо має місце тяжка гематома широкої зв’язки матки, або якщо кровотеча не зупиняється при перев’язуванні маткових, яєчникових і гіпогастральних артерій).

Внутрішньоутробна смерть плода не є окремим показанням до кесаревого розтину. Кесарів розтин у цих випадках супроводжується збільшенням ризику коагуло- патії, хірургічної травми та інфекції. Травма і перелом кісток таза не є абсолютним протипоказанням до вагінальних пологів, але в тяжких випадках можуть робити неможливим піхвове розродження.

Піхвові пологи не сприяють розходженню країв післяопераційної рани після лапаротомії навіть у ранньому післяопераційному періоді.

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2-х томах. Т. 1. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,2005. — 472 с.. 2005

Еще по теме Травма при вагітності:

 1. ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРЕЕКЛАМПСІЯ
 2. Інші ендокринні захворювання при вагітності
 3. Розродження при переношуванні вагітності
 4. Розділ 16.ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРЕЕКЛАМПСІЯ
 5. Розділ 17.ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ ВАГІТНОСТІ
 6. РОЗДІЛ 2. ГШЕРТЕНЗИВНІ РОЗЛАДИ ПРИ ВАГІТНОСТІ. ПРЕЕКЛАМПСІЯ.
 7. Застосування токсичних речовин при вагітності
 8. Розділ 19.УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
 9. Покриви тіла та вага жінки при вагітності
 10. Особливості перебігу вагітності і можливі ускладнення при багатоплідді.
 11. РОЗДІЛ 3. ІЗОІМУННИЙ КОНФЛІКТ ПРИ ВАГІТНОСТІ
 12. Загрозливі симптоми при вагітності, що потребують особливої уваги
 13. Особливості ведення пологів при багатоплідній вагітності
 14. Перебіг і ведення вагітності при тазових передлежаннях