<<
>>

Вступ

Останнім часом у медицині відмічаються зміни підходів щодо вибору препаратів та методик лікування. В клінічну практику впроваджуються принципи доказової медицини, коли препарат або методику лікування вибирають з урахуванням знань, отриманих в якісно проведених клінічних дослідженнях.

Такий підхід сприяє впровадженню в лікувальний процес найбільш перспективних методів лікування і їх стандартизації. Стандартизація підвищує якість лікувального процесу, полегшує контроль за його ефективністю та безпечністю і може значною мірою знижувати затрати на лікування.

Анестезіологія та інтенсивна терапія - одна з провідних галузей медицини, яка розвивається найбільш швидкими темпами і в арсеналі якої використовується багато різноманітних методів і маніпуляцій. Тому для удосконалення надання анестезіологічної допомоги і лікування хворих у критичному стані необхідно стандартизувати методи, процедури та маніпуляції, які рутинно використовуються у повсякденній практиці. Навчальний посібник «Еталони практичних навичок з анестезіології та інтенсивної терапії» є одним з кроків до стандартизації як повсякденної роботи лікаря-анестезіолога, так і функціонування структурних підрозділів служби анестезіології та інтенсивної терапії.

У першому розділі даного навчального посібника представлені еталони практичних навичок, якими мають володіти лікарі відділень анестезіології та інтенсивної терапії. При розробці еталонів практичних навичок автори намагались використовувати, в першу чергу, результати контрольованих клінічних досліджень, в яких порівняно ефективність та безпечність тих чи інших методик, способів чи маніпуляцій. Проте багато методик і маніпуляцій, що входять до рутинної практики, не випробувані у контрольованих клінічних дослідженнях, які могли б об'єктивно показати переваги однієї методики над іншою. У таких випадках автори використовували аналогічні стандарти, прийняті у провідних західних країнах, методики, описані найбільш визнаними авторами в монографіях та посібниках, виданих за останні роки, а також свій власний досвід.

На думку групи розробників (провідних спеціалістів більшості кафедр післядипломної освіти України), розділ практичних навичок буде корисним не тільки лікарям-інтернам, які оволодівають азами спеціальності, а й анестезіологам зі стажем. На сьогодні здача практичних навичок є другим етапом заключного екзамену, який складають лікарі-спеціалісти після проходження передатестаційного циклу на кафедрах післядипломної освіти. Тому, окрім детального описання проведення необхідних маніпуляцій, у навчальному посібнику представлені вимоги щодо ступеню опанування практичними навичками лікарями різних кваліфікаційних категорій.

У другому розділі посібника наведено Наказ № 303 М03 України «Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України». В Наказі затверджено рекомендації щодо структури служби анестезіології та інтенсивної терапії в лікувально-профілактичних закладах України, штатні нормативи медичного персоналу та положення про медичний персонал служби анестезіології. Представлений Наказ чинний на сьогоднішній день і роз'яснює та регламентує основні аспекти функціонування служби анестезіології та інтенсивної терапії. Крім того, наведено Наказ № 359 МОЗ України «Про подальше удосконалення атестації лікарів і Положення про порядок проведення атестації лікарів». Цей розділ допоможе спеціалістам підвищити кваліфікацію і належним чином підготуватися до атестації або переатестації на присвоєння кваліфікаційної категорії.

<< | >>
Источник: Шлапак І.П.. Еталони практичних навичок з анестезіології та інтенсивної терапії (навчальний посібник) Посібник затверджений на Проблемній комісії "Анестезіологія та інтенсивна терапія" МОЗ та АМН України та кафедр післядипломної освіти за фахом "Анестезіологія та інтенсивна терапія" 23.12.2005 р. (протокол № 3)2006. 2006

Еще по теме Вступ:

  1. Вступ
  2. Вступ
  3. ВСТУП
  4. ВСТУП
  5. ВСТУП
  6. Вступ
  7. Вступ
  8. ВСТУП
  9. ВСТУП
  10. ВСТУП