<<
>>

Література

1. Барна О.М. Стан центральної гемодинаміки, коронарного кровообігу і пе- рекисного окислення ліпідів у хворих з гіпертонічним серцем при терапії ніфедипіном, метопрололом і каптоприлом: Автореф. дис.... канд. мед. наук. - Київ, 1994. - 28 с.

2. Беленков Ю.Н. Лечение сердечной недостаточности: возможности и проблеми // Кардиология. - 1994. - № 5-6. - С.96-97.

3. Воронков Л.Г. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента при дисфункции левого желудочка // Лікарська справа. -1998.

- № 5. - С. 3-6.

4. Елисеев О.М. Подавление ангиотензинпревращающего фермента и ишемия миокарда // Терапевт. архив. - 1999. - Т 71. - №3. - С. 73-76.

5. Лутай М.И. и соавт. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с ишемической болезнью сердца // Україн. кардіологічний журнал. - 1996. - № 3. - С. 9-12.

6. Прохоровський Ю.С., Рудик Б.І. Ефективність інгібіторів ангіотензинперет- ворювального ферменту при стабільній стенокардії напруження // Україн. кардіологічний журнал. - 1999. - № 4. - С. 82-86.

7. Преображенский Д.В. Лечение инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии. - Москва: ЛИА “ДОКА”, 1994. -113с.

8. Применение ингибиторов ангиотензитревращающего фермента для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Серия “Проблемы кардиологии”. Обзорная информация. - 1990. - № 1. - 79 с.

9. Сидоренко Б. А., Преображенский Д.В. Современные подходы к лечению хронической сердечной недостаточности при систолической дисфункции левого желудочка // Клинический вестник. - 1994. - С.37-41.

10.Скибчик В. А. Стан центральної гемодинаміки, кисневого забезпечення тканин і перекисного окислення ліпідів у хворих з гострими формами ІХС при лікуванні метопрололом, ніфедипіном і каптоприлом // Автореф. дис. ... канд. мед.наук. - Київ, 1994. - 25 с.

11.Чекман І.С. Капотен (25 років у клініці: історичні етапи дослідження, лікувальна ефективність // Лікування та діагностика. - 1999. - № 1. - С. 60-62.

12.Сучасні методи лікування хронічної серцевої недостатності: Методичні рекомендації МОЗ України. - Київ, 1995. - 21 с.

<< | >>
Источник: Рудик Б.І.. Вибрані лекції з кардіології. - Тернопіль: Укрмедкнига2002-369с.. 2002

Еще по теме Література:

 1. ЛІТЕРАТУРА
 2. Література
 3. Література
 4. Література
 5. Література
 6. Література
 7. Література
 8. Література
 9. Література
 10. Література
 11. Література
 12. Література
 13. Література